Wikibiopedia

 

Stanisław Baczyński

Stanisław Baczyński, pseudonim Adam Kersten (* 5 maja 1890 we Lwowie; † 27 sierpnia 1939 w Warszawie) - polski pisarz, krytyk literacki, publicysta i historyk literatury, socjalista, żołnierz Legionów Polskich i oficer wojska.

Życie

Baczyński uczęszczał do gimnazjum we Lwowie, a w latach szkolnych był członkiem podziemnej organizacji socjalistycznej Promień. Wraz z kilkoma emigrantami politycznymi z Królestwa Polskiego wydawał od 1909 r. podziemne pismo o tendencjach anarchosyndykalistycznych. Po ukończeniu szkoły studiował filozofię i polonistykę na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1911-1916 publikował swoje artykuły w czasopismach "Prawda" i "Nowa Gazeta".

Na krótko przed wybuchem I wojny światowej wstąpił do Związku Strzeleckiego "Strzelec" i został wysłany do Warszawy w celu rekrutacji ochotników do Legionów Polskich. W październiku 1914 r. został aresztowany przez władze carskie w Warszawie, zbiegł z więzienia i wstąpił do Legionów Polskich Piłsudskiego, gdzie służył w sztabie I Brygady Ułanów. Pod Stochodem został ranny i odesłany do Lwowa. Po wyzdrowieniu został wysłany do Warszawy w 1916 r. w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej. W latach 1917-1918 uczył tam historii literatury w gimnazjach, aż w listopadzie 1918 r. został powołany do wojska i walczył na froncie białoruskim.

Po I wojnie światowej został przeniesiony do polskiego Sztabu Generalnego we wrześniu 1919 r. i był szefem wydziału plebiscytowego na Śląsk Cieszyński, Spisz i Orawę. Walczył również w wojnie polsko-bolszewickiej latem 1920 roku. Następnie w grudniu 1920 r. został skierowany na Górny Śląsk do działalności w Polskiej Organizacji Wojskowej. Był tam współorganizatorem III Powstania Śląskiego w 1921 roku.

W latach 1925-1927 podróżował przez Paryż do Grecji, Turcji, Palestyny i Egiptu. Po powrocie do Polski współtworzył w 1928 r. pismo "Wiek XX", a w latach 1929-1930 redagował miesięcznik "Europa" po jego zamknięciu. Od 1932 r. pracował w Wojskowym Biurze Historycznym. W latach 1933-1937 wykładał współczesną literaturę rosyjską w Instytucie Badań Europy Wschodniej w Wilnie. W latach 1935-1936 współpracował z czasopismem "Lewy Tor". Zmarł na serce 27 sierpnia 1939 r. Stanisław Baczyński był ojcem poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jego syn poświęcił mu wiersz Elegia, napisany po śmierci ojca w sierpniu 1939 r. Upamiętniają go także inne wiersze poety, m.in. Rodzicom i Deszcze.

Utwory

Walka o wolną szkołę jako kwestia społeczna, 1911

Wiszary, 1913

Miecz i korona. Myśl o duszy ludzkiej, 1916

Geschichten von Glück und Tugend. Griechenland - Rom, 1917

Welche Armee wollen wir, 1917

Östliche Grenzgebiete. Quellen und Perspektiven der ruthenischen Sache in Galizien, 1917

Der Führer und die Nation. (Józef Piłsudski), 1917

Adam Mickiewicz. Der Mensch und der Dichter, 1918

Juliusz Słowacki, 1918

Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts im Polen nach der Teilung, 1918-1919

Zygmunt Krasiński, 1918

Die kämpferische Kunst, 1923

Schöne Literatur des Nachkriegspolens (1794-1863), 1924

Der Saty Praklet und der hungrige Prometheus, 1924

Das Schicksal der Romantik, 1927

Unsere Romanciers. Literarische Besonderheiten, 1928

Das Gesetz des Urteils, 1930

Die Literatur in der UdSSR, 1932

Der Kriminalroman, 1932

Realität und Fiktion, 1939

Kritische Schriften, herausgegeben von Andrzej Kijowski, 1963

Übersetzungen

Gilbert Keith Chesterton: Eine Verteidigung der Absurdität, der Demut, der gepflasterten Romantik und anderer verachteter Dinge, 1927

Albert Gleizes: Die schöpferische Aufgabe des Menschen in der bildenden Kunst, 1927

Nikolai Gogol: Porträt, 1927

Literatur

Jadwiga Czachowska: Baczyński Stanisław. In: Współczescze polscy pisarze i badacze literatury. Band eins: A-B. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warschau 1994, ISBN 83-02-05445-3, S. 71-73.

Jadwiga Czachowska: Baczyński Stanisław. In: Współczescze polscy pisarze i badacze literatury. Band zehn: Ż und Ergänzungen zu den Bänden 1-9. Stiftung Akademie der Geisteswissenschaften, Warschau 2007, ISBN 978-83-8934894-4, S. 115.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności