Wikibiopedia

 

Leszek Libera

Leszek Libera (* 1948 w Raciborzu, Polska) jest polskim pisarzem, polonistą, tłumaczem i wykładowcą uniwersyteckim.

Życie

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Leszek Libera studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim do 1972 roku. Następnie przez pięć lat pracował jako bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Cieszynie. Od 1977 r. pracował jako asystent w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie 12 maja 1977 r. obronił rozprawę doktorską Romantyczność i folklor. O twórczości Jacka Malczewskiego i Bolesława Leśmiana na stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

W 1980 r. wyemigrował do Münster w Westfalii i objął stanowisko wykładowcy na Uniwersytecie w Münster. Od 1994 wykładał jako profesor literatury na Uniwersytecie Zielonogórskim. 26 czerwca 1995 habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim rozprawą habilitacyjną "Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu" Juliusza Słowackiego. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał 21 grudnia 2007 r. Od 1993 r. Leszek Libera publikował monografie poezji polskich romantyków Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza oraz przedstawicieli epoki modernizmu Jacka Malczewskiego i Bolesława Leśmiana. W 2007 roku przetłumaczył na język polski bajkę dla dzieci Kot w butach, a w 2012 Książę Zerbino albo Podróż za dobrym smakiem Ludwiga Tiecka.

W 2011 i 2012 roku Leszek Libera opublikował dwie powieści w języku niemieckim w wydawnictwie Neisse Verlag.

Pisma (wybór)

Juliusz Słowackis "Reise ins Heilige Land von Neapel aus". (zugleich Habilitationsschrift 1995, Universität Breslau), Pro Scientia, Poznań 1993, ISBN 83-900821-2-8.

Romantik und Folklore. Zu den Werken von Jacek Malczewski und Bolesław Leśmian. (zugleich Doktorarbeit 1977, Adam-Mickiewicz-Universität, Posen), Pro Scientia, Poznań 1994, ISBN 83-902322-0-0.

Mickiewicz. Słowacki. Skizzen und Dissertationen. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, Zielona Góra 2000, ISBN 83-7268-026-4.

In der Schweiz. Studium o Juliuszu Słowackim. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2001, ISBN 83-7052-628-4.

"Maria Stuart", ein Drama von Juliusz Słowacki. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003, ISBN 83-89321-68-8.

Verwundete Illusion. Zu Juliusz Słowackis "Balladyna" und Ludwig Tiecks "Gestiefelten Kater". Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007, ISBN 978-83-7481-127-9.

Mickiewicz und die Medizin. Szkice romantyczne. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-365-5.

Der Utopek. Romanisch. Neisse Verlag, Dresden 2011, ISBN 978-3-86276-000-8 (Leseprobe).

Buks Molenda. Roman. Neisse Verlag, Dresden 2012, ISBN 978-3-86276-029-9. (Leseprobe)

Gottfried August Bürger - Autor von "Lenora". Verlag Alter Studio, Bialystok 2016, ISBN 978-83-64081-36-1.ÜbersetzungenLudwig Tieck: Der gestiefelte Kater (The Cat in Boots. A World in a Wrap). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007, ISBN 978-83-7481-126-2.

Ludwig Tieck: Prinz Zerbino oder die Reise nach dem guten Geschmack (Prince Zerbino or the journey in search of good taste. In gewissem Sinne eine Fortsetzung von 'Der gestiefelte Kater'. Eine deutsche Komödie in sechs Szenen). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012, ISBN 978-83-7842-035-4.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności