Wikibiopedia

 

Edward Możejko

Edward Możejko (* 1932) jest polskim literaturoznawcą.

Możejko wyemigrował do Kanady w 1968 roku. Do 1998 roku był profesorem slawistyki na Uniwersytecie Alberty. Wykładał również na Uniwersytecie w Aarhus, Uniwersytecie Hokkaidō w Sapporo i Uniwersytecie Jagiellońskim. Możejko specjalizuje się w literaturze słowiańskiej XX wieku. Jego książka Der sozialistische Realismus : Theorie, Entwicklung und Versagen einer Literaturmethode, która została opublikowana w języku niemieckim w 1977 roku, jest uważana za pierwszą ważną zachodnią monografię na temat realizmu socjalistycznego. W latach 1991-2002 był redaktorem kwartalnika Canadian Slavonic Papers.

Łącznie Możejko opublikował około 250 studiów i monografii, w tym na temat Wasilija Pawłowicza Aksjonowa, Czesława Miłosza i Tadeusza Konwickiego, a także bułgarskich pisarzy Jordana Jowkowa i Iwana Wasowa. Uniwersytet św. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii przyznał mu tytuł doktora honoris causa. W 2002 r. Paul Duncan Morris opublikował poświęconą mu kolekcję A World of Slavic Literatures: Essays in Comparative Slavic Studies.

Źródła

Uniwersytet Alberty - emerytowany profesor dr Edward Możejko

Bułgarski komunizm - Bibliografia: Едвард Можейко: "Социалистическият реализъм. Теория, развитие, упадък"

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności