Wikibiopedia

 

Jacek Jezierski (biskup)

Jacek Jezierski (ur. 23 grudnia 1949 w Olsztynie) - ksiądz katolicki, biskup elbląski.

Życie

Jezierski studiował teologię w seminarium duchownym w Olsztynie (1967-1974) i został tam wyświęcony na kapłana 16 czerwca 1974 r. przez biskupa Józefa Drzazgę. Studia teologiczne kontynuował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1978-1981) i Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1981-1982), kończąc je doktoratem w Lublinie w 1986 roku.

W latach 1977-1981 był duszpasterzem głuchoniemych i niewidomych w Elblągu. Od 1982 r. pracuje w seminarium duchownym w Olsztynie, a od 1999 r. jest wykładowcą na Wydziale Teologii nowo powstałego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W pracy naukowej zajmuje się historią dogmatów, nauczaniem i osobą kardynała Stanisława Hozjusza oraz teologią reformacji.

19 lutego 1994 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej i biskupem tytularnym Liberalii. Prymas Polski Józef kardynał Glemp konsekrował go na biskupa 5 marca 1994 roku. Współkonsekratorami byli arcybiskup warmiński Edmund Piszcz i arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski CM. Jego dewizą było Veritas Christi Liberat ("Prawda Chrystusa wyzwala").

Papież Franciszek mianował go biskupem elbląskim 10 maja 2014 r. W dniu 13 sierpnia 2020 r. Franciszek mianował go również administratorem apostolskim wakującej archidiecezji gdańskiej, którą pozostawał do czasu inauguracji Tadeusza Wojdy SAC jako arcybiskupa gdańskiego w dniu 28 marca 2021 r.

Jezierski jest przewodniczącym Komisji Caritas Konferencji Episkopatu Polski oraz przewodniczącym Komitetu Roboczego ds. Dialogu Kościoła Rzymskokatolickiego z Kościołem Polskokatolickim.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności