Wikibiopedia

 

Andrzej Bursa

Andrzej Bursa (* 21 marca 1932 w Krakowie; † 15 listopada 1957 w Krakowie) - polski poeta, prozaik, dramaturg i dziennikarz. Należał do pokolenia "Współczesności", które znalazło się wśród poetów poddanych ostracyzmowi.

Życie

Rodzice Bursy byli z zawodu nauczycielami. Rozstali się w 1947 r. z powodów ideologicznych: ojciec Feliks był aktywny politycznie, a jego komunistyczne poglądy doprowadziły do konfliktu z synem. W czasie II wojny światowej Bursa uczęszczał na tajne komplety, a w 1945 r. zapisał się do V Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. Po ukończeniu szkoły średniej Andrzej Bursa uczęszczał do Katedry Dziennikarstwa na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po miesiącu przeniósł się na Wydział Filozoficzny tej samej uczelni, specjalizując się w języku bułgarskim. W lutym 1952 r. ożenił się z Ludwiką Szemioth - studentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; w tym samym roku urodził się ich syn Michał. Od grudnia 1954 r. do lata 1957 r. pracował jako reporter w krakowskim "Dzienniku Polskim". Jego przedwczesnej śmierci w wieku 25 lat towarzyszył mit samobójstwa - rzeczywistą przyczyną była wrodzona wada aorty. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w dzielnicy IIB.

Dzieła

Działalność literacka poety była krótkotrwała, trwała zaledwie trzy lata.

Jego twórczość w dużej mierze charakteryzowała się buntem, brutalnością i cynizmem, a wiersze naturalizmem i antyestetyzmem. Bursa był poetą poszukującym trwałych wartości humanistycznych i prawd o człowieku i sobie samym. Utwory artysty doskonale opisują ówczesną rzeczywistość w sposób odkrywczy i bezkompromisowy, a jednocześnie nasycony ukrytym liryzmem.

Bunt przeciwko normom życia społecznego, romantycznej tradycji, konwenansom i obyczajowości to tylko powierzchowne odczytanie twórczości Bursy. Poeta dostrzegał istniejące wokół niego zło i wyrażał je za pomocą odpowiednich środków literackich, ale w jego utworach widać wyraźną potrzebę obcowania z dobrem. W jego poezji można wyróżnić trzy grupy utworów:

Wiersze buntownicze,

Wiersze, w których ukazano niespełnione arkadyjskie marzenia (np. wiersz Luiza),

poezja refleksyjna, zaskakująca głębią przemyśleń i dojrzałością formy (np. wiersz Karnawał); jako indywidualista nie był związany z żadną z licznych wówczas grup literackich.

W 2013 roku zespół Fonetyka wydał płytę muzyczną z wierszami poety.

Andrzej Bursa opublikował trzydzieści siedem wierszy i jedno opowiadanie w czasopismach (głównie studenckich).

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności