Wikibiopedia

 

Anna Artwińska

Anna Artwińska (ur. 25 lutego 1977) jest polską slawistką.

Życie

Studiowała polonistykę, dziennikarstwo i slawistykę na uniwersytetach w Poznaniu i Fryburgu Bryzgowijskim, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. Po ukończeniu studiów doktoranckich w 2007 r. pracowała jako asystent naukowy na uniwersytetach w Salzburgu i Hamburgu. Od 2022 r. jest profesorem literaturoznawstwa słowiańskiego (specjalizującym się w slawistyce zachodniej) na Uniwersytecie w Lipsku.

Jej badania koncentrują się na postkatastroficznych reprezentacjach Zagłady, pamięci komunizmu w literaturach słowiańskich, realizmie socjalistycznym, koncepcjach pokoleniowych, teoriach pisarstwa auto/biograficznego oraz studiach genderowych i postkolonialnych. Komentowała kryzys imigracyjny.

Pisma (wybór)

Poeta w służbie polityki. O Mickiewiczu w PRL i Goethem w NRD. Poznań 2009, ISBN 978-83-7177-601-4.

Poezja w służbie polityki. Przypadek Adama Mickiewicza w komunistycznej Polsce i Johanna Wolfganga von Goethego w Niemczech Wschodnich. Frankfurt nad Menem 2015, ISBN 3-631-62920-6.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności