Wikibiopedia

 

Ryszard Bender

Ryszard Janusz Bender (* 16 lutego 1932 w Łomży; † 24 lutego 2016) był polskim historykiem i politykiem.

Życie

Bender uczył Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako historyk zajmował się głównie powstaniem styczniowym (1863/64), jego przyczynami, takimi jak powstanie listopadowe (1830/31) i jego skutkami do dnia dzisiejszego.

W 1976 r. Bender walnie przyczynił się do założenia Klubu Inteligencji Katolickiej. Już jako student Bender był blisko związany z katolicką organizacją świecką Znak. Kiedy organizacja ta została rozwiązana w 1976 roku, Bender i kilka podobnie myślących osób nadal podtrzymywało te ideały. Jako Neo-Znak połączyli się następnie w Polski Związek Katolicko-Społeczny w 1980 roku.

W latach 1976-1980 Bender był posłem na Sejm za rządów Edwarda Gierka. Kiedy pojawienie się i wzmocnienie związku zawodowego Solidarność spowodowało konieczność zmiany rządu, Bender stracił miejsce w Sejmie i mógł powrócić dopiero w 1985 r. (za rządów Wojciecha Jaruzelskiego). Mandat ten sprawował do 1989 roku. W 1991 r. został wybrany na senatora, ale zrezygnował po dwóch latach, gdy parlament został przedwcześnie rozwiązany; od 2005 r. ponownie zasiadał w izbie wyższej przez dwa lata, aż do kolejnego przedwczesnego rozwiązania. Wybrany po raz trzeci w wyborach parlamentarnych w 2007 r., pozostał w Senacie do końca czteroletniej kadencji.

W 2007 r. został oskarżony o antysemickie wypowiedzi; twierdził między innymi, że obóz koncentracyjny Auschwitz był obozem pracy, a nie obozem zagłady.

Dzieła (wybór)

Autor

Reforma czynszowa w Ordynacji Zamoyskiej. LTN, Lublin 1995, ISBN 83-85491-74-0.

Aufstand oder Selbstverwaltung Gemeinde- und Kreisräte in Lubelskie. 1861-1863. LTN, Lublin 1998, ISBN 83-87833-04-5.Herausgeber

Cursus mille annorum. Prace ofiarowane profesorowi Eugeniusz Wiśniowskiemu. LTN, Lublin 2002.

Cultura et Societas Christiana. Buch zu Ehren von Professor Jerzy Kloczowski. LTN, Lublin 1992.

Biographisches Wörterbuch des Sozialkatholizismus in Polen. ODSS 221991, ISBN 83-7012-026-1 (3 Bde.).

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności