Wikibiopedia

 

Włodzimierz Bolecki

Włodzimierz Bolecki (ur. 13 kwietnia 1952 w Warszawie) - polski literaturoznawca.

Życie

Włodzimierz Bolecki uczęszczał do szkoły w Warszawie i studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1976 r. napisał pracę magisterską o Wacławie Berencie. W 1980 r. doktoryzował się w Instytucie Badań Literackich PAN rozprawą Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, a w 1992 r. habilitował się tamże książką Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX w. W 1996 został mianowany profesorem PAN. W latach 1995-2004 był profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2005 Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikował na temat nowoczesnej i postmodernistycznej literatury polskiej, w szczególności Witolda Gombrowicza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Brunona Schulza. Jego praca Rozmowy w Dragonei o Herlingu-Grudzińskim znalazła się na długiej liście kandydatów do Nagrody Literackiej Nike w 1998 roku.

Otrzymał Nagrodę Kościelskich w Genewie w 1989 roku, nagrodę emigracyjnego pisma "Kultura" w Paryżu w 1991 roku, Nagrodę im. Kazimierza Wyki w 2007 roku oraz nagrodę Semper Fidelis w 2022 roku. Został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Oficerem Orderu Odrodzenia Polski.

Pisma (wybór)

Historia i biografia. "Opowieści biograficzne" Wacława Berenta. Wrocław, 1978

Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 1982

Ciemny Staw. Trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Warszawa, 1991

Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. Warszawa 1991

Jerzy Malewski (Pseudonym): Der Vogelmann von Vilnius. Krakau, 1991 (über Józef Mackiewicz)

Die andere Welt von Gustaw Herling-Grudziński. Warschau, 1994

Das poetische Modell der Prosa in der Zwischenkriegszeit: Witkacy, Gombrowicz, Schulz und andere. Eine Studie zur historischen Poetik. Krakau, 1996

Gespräche in Dragoneia: Gespräche, geführt, zusammengestellt und für den Druck vorbereitet von Włodzimierz Bolecki. Warschau, 1997

Die Jagd nach Postmodernisten in Polen. Krakau, 1999

Gespräche in Neapel. Warschau, 2000

Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek (Hrsg.): Słownik schulzowski. Danzig, 2003

Ciemna Miłość. Szkice o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Krakau, 2005

Inna krytyka. Krakau, 2006

Ptasznik z Wilna. Über Józef Mackiewicz. Krakau, 2007

Modalitäten des Modernismus. Studien, Analysen, Interpretationen. Warschau, 2013

Anna Łebkowska, Włodzimierz Bolecki (Hrsg.): Kulturowa historia literatury. Warschau: Institut für Literaturforschung, Verlag der Polnischen Akademie der Wissenschaften, 2015

Venus von Drohobycz : (über Bruno Schulz). Danzig, 2017

Literatur

John Neubauer, Borbála Zsuzsanna Török (Hrsg.): The Exile and Return of Writers from East-Central Europe: A Compendium. Berlin: Walter de Gruyter, 2009, S. 605 (Kurzbiografie)

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności