Wikibiopedia

 

Dariusz Buras

Dariusz Buras (ur. 16 listopada 1971 r. w Skrzyszowie, Polska) jest polskim księdzem rzymskokatolickim i emerytowanym administratorem apostolskim Atyrau.

Życie

Po ukończeniu szkoły Dariusz Buras studiował nauki polityczne na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1991-1992, a następnie wstąpił do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął w diecezji tarnowskiej 30 maja 1998 r. Po dwóch latach pracy jako kapelan w rodzinnej diecezji, pracował jako kapłan Fidei Donum w Tarnopolu na Ukrainie w latach 2000-2002 oraz w Atyrau w Kazachstanie w latach 2002-2006. W roku akademickim 2006/2007 był kierownikiem duchowym w Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Karagandzie. W 2007 roku powrócił do Polski i został kierownikiem duchowym Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Jednocześnie studiował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie w 2010 roku uzyskał licencjat z teologii duchowości. Od 2010 r. pracuje jako duszpasterz w Norwegii, ostatnio jako wikariusz w katedrze św. Olava w Oslo. Był również odpowiedzialny za kształcenie ustawiczne księży pracujących w Norwegii w diecezji tarnowskiej.Papież Franciszek mianował go administratorem apostolskim Atyrau 16 maja 2015 r., nie podnosząc go do rangi biskupa.Papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu administratora apostolskiego 8 grudnia 2020 r.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności