Wikibiopedia

 

Józef Kurzawski

Josef Kurzawski, polski: Józef Kurzawski, (* 8 marca 1870 w Kotłowie; † 7 lutego 1925 w Poznaniu) był katolickim duchownym i posłem do niemieckiego Reichstagu.

Życie

Kurzawski uczęszczał do gimnazjów w Rogasen i Ostrowo, seminariów duchownych w Posen i Gnesen i został wyświęcony 23 czerwca 1895 r. Był wikariuszem w Kościelcu (powiat Hohensalza) i Zippnow (powiat Deutsch Krone), następnie wikariuszem i nauczycielem religii w gimnazjum w Hohensalza, a od 1902 r. proboszczem w Pakosch. Był także korespondentem czasopism teologicznych oraz gazet polskich i niemieckich, zwłaszcza w dziedzinie polityki społecznej. Był także członkiem i przewodniczącym kilku stowarzyszeń oraz członkiem zarządu dwóch spółdzielni.

W wyborach uzupełniających w dniu 7 kwietnia 1911 r. został wybrany do pruskiej Izby Reprezentantów w okręgu wyborczym Posen 8 (Jarotschin - Koschmin - Pleschen - Krotoschin), gdzie służył do 1913 roku. W latach 1912-1918 był posłem do niemieckiego Reichstagu z okręgu wyborczego Bydgoszcz 2 (Wirsitz - Schubin - Żnin) i polskiej frakcji parlamentarnej.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności