Wikibiopedia

 

Dariusz J. Piwowarczyk

Dariusz J. Piwowarczyk SVD (* 1958 w Jaworze) jest polskim etnologiem.

Życie

Był misjonarzem w Boliwii i Paragwaju (1991-1995). W 2002 roku uzyskał tytuł doktora etnologii na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. W latach 2002-2006 wykładał etnologię w Divine Word College. Od 2008 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma etnologicznego Anthropos. International Journal of Ethnology and Linguistics. Od 2014 r. jest profesorem w zakresie etnologii w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym SVD św. Augustyna oraz profesorem wizytującym w Instytucie Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 r. ukończył habilitację na Uniwersytecie we Fryburgu w ramach projektu Kulturowa i polityczna rola niemieckich misjonarzy Steylera w Togo (1892-1918).

Specjalizuje się w antropologii politycznej, w szczególności w relacjach między posiadaczami władzy politycznej i symbolicznej, etnologii religii, zwłaszcza politycznej i kulturowej roli misji chrześcijańskich w niemieckich protektoratach (1884-1918) i w Ameryce Południowej, amerykanistyce (indygenizm; rdzenne kultury łowiecko-zbierackie Ameryki Południowej; procesy modernizacji w Ameryce Łacińskiej) oraz teorii społecznej i kulturowej.

Publikacje (wybór)

Wychodząc z "żelaznej klatki". The Indigenists of the Society of the Divine Word in Paraguay, 1910-2000 (= Studia Instituti Anthropos, t. 52). Neue Academic Press, Fribourg 2008, ISBN 3727816201 (również dysertacja, Catholic University of America 2002).

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności