Wikibiopedia

 

Augustyn Paździora

Augustyn Paździora (* 22 sierpnia 1886 w Obersuchau; † 13 września 1940 w obozie koncentracyjnym Gusen) był rzymskokatolickim księdzem i męczennikiem ze Śląska Cieszyńskiego.

Życie

Paździora urodził się jako poddany monarchii habsburskiej na Śląsku Austriackim, gdzie mówiono polsko-śląskimi dialektami cieszyńskimi, a także niemieckimi, czeskimi i polskimi. Zgodnie z prawem kościelnym należał do austriackiej części diecezji wrocławskiej. W 1906 r. Augustyn zdał maturę w polskim gimnazjum w Cieszynie (jedynej polskiej szkole średniej na Śląsku). Po studiach teologicznych został wyświęcony na księdza 20 lipca 1910 roku. Następnie służył jako wikariusz w Dittmannsdorf, Dziedzitz i Deutsch Leuten. Po 1920 r. i podziale Śląska Cieszyńskiego pozostał w czechosłowackiej Olsawie i do 1933 r. był wikariuszem w Karwinie.

1 września 1933 r. został pastorem w Konskau, dzisiejszej dzielnicy Trzyniec. Został aresztowany przez gestapo 15 kwietnia 1940 r. i przewieziony przez obóz koncentracyjny Dachau do obozu koncentracyjnego Gusen, podobozu obozu koncentracyjnego Mauthausen, 5 czerwca 1940 r. (numer więźnia 6698). Zmarł tam po trzech miesiącach w wieku 54 lat.

Upamiętnienie

Kościół rzymskokatolicki w Niemczech umieścił Paździorę w niemieckim Martyrologium XX wieku jako męczennika z czasów nazizmu.

Literatura

Helmut Moll i Winfried König, art.: Pfarrer Augustin Pazdziora, w: Helmut Moll (red. w imieniu Niemieckiej Konferencji Biskupów), Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, Paderborn et al. 1999, 7, poprawione i zaktualizowane wydanie 2019, s. 733-734.

Damian Bednarski: Martyrologium der polnischen Geistlichen aus Zaolzie während des Zweiten Weltkriegs [Martyrology of Polish clergy from Zaolzie during World War II], 2015, S. 70 (polnisch)

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności