Wikibiopedia

 

Zygmunt Iwicki

Zygmunt Iwicki (ur. 23 kwietnia 1930 r. w Lubiewie w województwie kujawsko-pomorskim) - polsko-szwajcarski ksiądz rzymskokatolicki, pedagog, historyk sztuki i historyk.

Życie i twórczość

Ksiądz w Polsce

Iwicki dorastał w Lobfelde w rejonie Tuchel (w dawnych Prusach Zachodnich). W wieku dziewięciu lat był świadkiem niemieckiej inwazji na Polskę, a w wieku 15 lat - końca wojny. W latach 1946-1951 uczęszczał do gimnazjów w Gdańsku i Poznaniu. Następnie studiował teologię w seminarium w Allenstein, został wyświęcony na księdza w 1956 roku i pracował w różnych parafiach.

Nauczyciel w Szwajcarii

Od 1971 roku studiował historię sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył z tytułem magistra. Przeniósł się na Uniwersytet w Karlsruhe, gdzie uzyskał tytuł doktora w 1978 roku. W latach 1979-1995 Iwicki wykładał w Kantonsschule Kollegium Schwyz, a także pracował w muzeum diecezjalnym. Został obywatelem Szwajcarii. W 1995 r. przeszedł na emeryturę. Obecnie mieszka w Zurychu. Jest członkiem Szwajcarskiego Porucznictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Historyk z Olivy

Od czasu swojej rozprawy doktorskiej, która przypisuje ołtarz główny katedry w Oliwie architektowi Andreasowi Schlüterowi (opublikowanej w 1980 r.), Iwicki (obecnie na emeryturze) opublikował liczne książki (również w języku niemieckim) na temat historii i teraźniejszości klasztoru w Oliwie, parafii w Oliwie, jego miejsca urodzenia Lubiewa i św. Wraz z gdańskim historykiem Heinzem Lingenbergiem, któremu poświęcił nekrolog, Iwicki założył i rozpowszechnił dzisiejszą wiedzę o klasztorze cystersów w Oliwie.

Dzieła

Ołtarz główny katedry w Oliwie. Praca Andreasa Schlütera. Hochschulverlag, Freiburg im Breisgau 1980 (praca doktorska)

Oliva. Przewodnik po katedrze i dawnym klasztorze. Laumann, Dülmen 1994.

(red.) Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie 1904-1945. Gdańsk 1999.

(niemiecki) Kronika parafii w Oliwie. Rozpoczęta w 1904 r. Gdańsk 1999.

Oliwa wczoraj i dziś. Przewodnik po zabytkach katedry i byłego klasztoru. 2001.

Iwiccy von Lubiewo. Scripta manent (die Schrift ist erhalten geblieben). Pelplin 2003.

Oliwa Nekropole. Stiftung der Danziger Bibliothek der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Danzig 2004.

Lubiewo gestern und heute (1344-2006). Pelplin 2007.

Kloster Oliwa (1186-1831). Biographisches Lexikon. Pelplin 2010.

Die heilige Olive von Anagni. Die Einführung ihres Kultes in Oliwa. Pelplin 2014.

(Hrsg.) Chronik von Oliwa von 1945 bis 1979. Pelplin 2016.

Bedeker-Oliwski. Oliva antiqua et praesens. Pelplin 2018.

Literatur

Marek Sass: Autobiographie. Ein wichtiges Element der Umwelt- und Generationenbildung. Der Fall von Zygmunt Iwicki = Autobiographie. Ein wichtiges Element der gemeinschaftlichen und generationenübergreifenden Erziehung. Der Fall Zygmunt Iwicki. In: Sozialpädagogik 16, 2016, S. 137-154.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności