Wikibiopedia

 

Peter Klimek (duchowny)

Peter Klimek (* 12 listopada 1881 w Wengern, powiat Opole; † 31 października 1940 w obozie koncentracyjnym Gusen I koło Mauthausen) był polsko-niemieckim duchownym katolickim i ofiarą narodowego socjalizmu. Jego imieniem nazwano ulicę w Żorach.

Życie

Peter Klimek urodził się w 1881 roku w górnośląskiej wiosce Wengern jako syn Ignatza Klimka i Marii z domu Kowol. Od 1893 r. uczęszczał do Matthias-Gymnasium w Breslau, gdzie 6 lutego 1902 r. zdał maturę i studiował teologię katolicką na Uniwersytecie Wrocławskim. Równocześnie jako student gościnny uczęszczał na wykłady z literatury polskiej. Sakrament święceń kapłańskich przyjął 23 czerwca 1906 r. we Wrocławiu. Podczas letnich wakacji pomagał jako duchowny w parafii w Groß Kottorz, a od 5 września 1906 r. został przeniesiony do kościoła Sebastiankirche w Berlinie-Gesundbrunnen jako wikariusz parafialny. W dniu 22 października 1911 r. przybył do Królewca w Neumark jako wikariusz i pracował jako budowniczy miejscowego kościoła i plebanii. 27 września 1919 r. został mianowany proboszczem w Züllichau w powiecie Lebus.

Po I wojnie światowej i cesji Górnego Śląska Wschodniego do Polski w 1922 r., Klimek został inkardynowany do nowo utworzonej Administracji Apostolskiej w Katowicach w 1923 roku. Uczył jako katecheta w gimnazjum w Pszczynie. 30 czerwca 1924 r. Klimek został mianowany administratorem i proboszczem w Żorach. Od 21 października 1933 r. pełnił funkcję dziekana dekanatu żorskiego.

Po inwazji na Polskę, 1 września 1939 r. Żory zostały zajęte przez Wehrmacht, w październiku 1939 r. przyłączone do "Wielkiej Rzeszy Niemieckiej" i ponownie przemianowane na Sohrau. Ponieważ Piotr Klimek mimo zakazu odprawiał nabożeństwa w języku polskim, 12 kwietnia 1940 r. został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu w Rybniku. Na początku maja 1940 roku został deportowany do bloku parafialnego obozu koncentracyjnego w Dachau, a następnie do obozu koncentracyjnego Gusen I koło Mauthausen, gdzie zmarł 31 października 1940 roku. Jego ciało zostało następnie skremowane w krematorium w obozie koncentracyjnym Mauthausen.

Miejsce pamięci

W Żorach jego imieniem nazwano ulicę Księdza Piotra Klimka.

Literatura

Klimek, Piotr. W: Andreas Lawaty (red.): Stosunki polsko-niemieckie dawniej i dziś. Bibliografia. Tom 2 (Religia). Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2000, ISBN 978-3-447-04243-7, s. 278 (online).

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności