Wikibiopedia

 

Jerzy Maciejewski (pianista)

Jerzy Maciejewski (data i miejsce urodzenia nieznane) jest polskim pianistą i nauczycielem muzyki.

Maciejewski zaczął grać na fortepianie w wieku pięciu lat i studiował grę u Marii Wiłkomirskiej w warszawskiej Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Otrzymał kilka stypendiów od Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i zaczął uczyć podczas studiów. Po ukończeniu studiów został profesorem tej uczelni i prowadził klasę fortepianu na Wydziale Pedagogiki Instrumentalnej w Białymstoku. W latach 2005-2007 prowadził klasę fortepianu w Keimyung Chopin Music Academy w Daegoo w Korei Południowej, gdzie również dawał cotygodniowe recitale w lokalnym towarzystwie muzycznym oraz koncertował. W ramach programu Erasmus prowadził kursy mistrzowskie w Tallinie (2009) i Novarze (2011). Jako juror brał udział w różnych konkursach dla młodych pianistów.

Jako pianista koncertowy Maciejewski występował w większości krajów Europy, Meksyku i Korei Południowej. W centrum jego repertuaru znajdują się utwory kompozytorów XX i XXI wieku. Jest założycielem Tria Fortepianowego Ignacego Jana Paderewskiego i współzałożycielem zespołu Camerata Vistula. Nagrał zbiór pieśni Karola Szymanowskiego ze skrzypaczką Magdaleną Reszler oraz wszystkie pieśni Fryderyka Chopina ze śpiewaczką Ewą Iżykowską, a także cykle pieśni Ignacego Jana Paderewskiego i Karola Szymanowskiego dla radia i telewizji. Wykonywał kompozycje Béli Bartóka, Kazimierza Serockiego i George'a Crumba z perkusistą Stanisławem Skoczyńskim.

Źródła

Uniwersitet Muzyczny Fryderyka Chopina - Jerzy Maciejewski

EMI Wanda Pazdan - archiwalna strona - Jerzy Maciejewski

Miasto Stołeczne Warszawa - Jerzy Maciejewski

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności