Wikibiopedia

 

Andrzej Guz

Andrzej Guz (ur. przed 1960) jest polskim pianistą i pedagogiem muzycznym.

Naukę gry na fortepianie rozpoczął w Ognisku Muzycznym w Pabianicach, a następnie kontynuował w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej w Łodzi pod kierunkiem Zdzisławy Roszkowskiej. Od 1970 roku był uczniem Marii Wiłkomirskiej w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz studiował kameralistykę u Kiejstuta Bacewicza i Bronisława Hajny. Po ukończeniu studiów z wyróżnieniem w 1973 r. kontynuował naukę w warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie Marii Wiłkomirskiej jako stypendysta Towarzystwa im. Fryderyka Chopina do 1978 r., gdzie studiował kameralistykę u Kazimierza Wiłkomirskiego i Jerzego Marchwińskiego. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1978 roku. W Weimarze brał udział w międzynarodowych kursach muzycznych u Wery Gornostajewej (1973) i Rudolfa Kehrera (1975). W latach 1983-84, jako stypendysta Fulbrighta, studiował w Peabody Conservatory w Baltimore.

Jako kameralista brał udział w licznych krajowych i międzynarodowych konkursach skrzypcowych, altówkowych, wiolonczelowych i wokalnych (m.in. w Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Pradze, Moskwie, Zagrzebiu, Folkestone, Wiedniu, Belgradzie, Weimarze, Markneukirchen i Hanowerze). Występował z recitalami duetowymi w Polsce i za granicą, m.in. ze skrzypkami Konstantym Andrzejem Kulką, Anną Wódką-Janikowską, Piotrem Pławnerem i Łukaszem Błaszczykiem, altowiolistami Stefanem Kamasą i Rajmundem Główczyńskim oraz wiolonczelistką Marią Czajkowską.

Od 1979 roku wykładał w warszawskiej Akademii Muzycznej jako asystent Jerzego Marchwińskiego. W 2007 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego i wykłada kameralistykę fortepianową. Jest również czynnym nauczycielem fortepianu i kameralistyki w szkołach muzycznych II stopnia. W 2001 r. został powołany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na eksperta w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Minister Kultury i Sztuki uhonorował go Odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Źródła

prof. UMFC Andrzej Guz. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (Katedra Kameralistyki Fortepianowej; Polska)

Andrzej Guz na Discogs

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności