Wikibiopedia

 

Jakub Ostroróg

Jakub Ostroróg, Herb Nałęcz, (* ok. 1516; † 1568), ze szlacheckiego rodu Ostrorogów, starosta poznański, starosta generalny Wielkopolski i wraz z bratem Stanisławem Ostrorogiem przywódca reformacji w Wielkopolsce. Należał do Braci Czeskich, którzy byli zwolennikami Jana Husa w regionie.

Życie i znaczenie

Jakub Ostroróg był najstarszym synem Urszuli z Kutna Potockiej i Wacława Ostroroga, kasztelana kaliskiego. Jego dziadek Jan Ostroróg był wojewodą wielkopolskim i kasztelanem poznańskim.

Po tym, jak w 1553 r. Jakub Ostroróg przeszedł na wiarę protestancką Braci Czeskich, a w 1566 r. został mianowany przez Zygmunta II Augusta starostą poznańskim i generalnym starostą wielkopolskim, jego wpływy jako potężnego przedstawiciela interesów protestanckich znacznie wzrosły. Po mianowaniu go starostą poznańskim i starostą generalnym Wielkopolski przez króla Zygmunta Augusta w 1566 r., jego wpływy jako perfidnego przedstawiciela protestanckich interesów w sprawach królewskich miast polskich znacznie wzrosły. Pod jego opieką rozrosła się społeczność protestancka w Poznaniu. Mając potężną pozycję nadaną mu przez króla, był w stanie znacznie promować ruch i był jednym z największych zwolenników Ruchu Egzekucyjnego. Kiedy przeszedł na protestantyzm, wielu jego poddanych podążyło za nim.

Jakub Ostroróg był dziedzicznym panem Międzychodu. Posiadał ziemię w Ostrorogu, którą wykorzystywał jako dom spokojnej starości dla Kościoła morawskiego.

Literatura

M. Radtke: 300 lat pod Bożą opieką w świetle Ewangelii. Próba historii parafii ewangelickiej w Birnbaum w 300. rocznicę jej powstania. 1900 Birnbaum

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności