Wikibiopedia

 

Michael von Brunnow

Michael von Brunnow (także Brünnow; * około 1520; † 1583) był polskim ministrem, a później kanclerzem książęcym w Księstwie Kurlandii i Semgallen.

Życie

Przed przeniesieniem się do Kurlandii w 1564 r. Brunnow był królewskim polskim ministrem króla Zygmunta II. Augusta (1520-1572) z poselstwem, które zabrało go na Pomorze. Po przeniesieniu się do Kurlandii, w 1560 r. został mianowany wicekanclerzem Kurlandii, a od 1566 r. był członkiem Rady Najwyższej Księstwa jako główny radca i kanclerz. Za panowania księcia Gottharda Kettlera (1517-1587) był drugim najwyższym pełnomocnikiem (upoważnionym przedstawicielem) w księstwie po Landhofmeister. W 1570 r. na polecenie księcia Gottharda i zgodnie z autorytatywnym projektem Brunnowa opracowano reformę kościelną w Księstwie Kurlandii i Semgallen, która została opublikowana w tym samym roku.

Rodzina i potomkowie

Michael von Brunnow pochodził ze szlacheckiego rodu Brünnow na Pomorzu, który po podziale na linię pomorską i kurlandzką w Kurlandii zapisał się jako "Brunnow". Jego rodzicami byli dziedziczny pan Quatzow i Pöppeln Augustin von Brünnow († po 1552 r.) i Mechel von Wolden. Jest uważany za założyciela gałęzi kurlandzkiej i posiadał majątek w Kurlandii od 1569 roku. Z małżeństwa z Margarethe von Fürstenberg pochodzi trzech synów.

Gotthard von Brunnow auf Weesen, ⚭ 1576 NN Dollert

Michel von Brunnow auf Würzau († przed 1635), ⚭ Elisabeth von Grotthuß († 1620)

Dietrich von Brünnow († po 1613)

Zobacz także

Wysoka Rada (Księstwo Kurlandii i Semgallen)

Literatura

Genealogical Handbook of the Baltic Knighthoods (New Series), Hamburg 2011, tom 1, s. 201-203.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności