Wikibiopedia

 

Jan Abramowicz

Jan Abramowicz, znany również jako Jan Abrahamowicz († 19 kwietnia 1602) był wojewodą mińskim i smoleńskim. Był jednym z czołowych przedstawicieli kalwinizmu na Litwie. Jego synem był generał i wojewoda Mikołaj Abramowicz.

Życie

Jan Abramowicz dorastał na dworze Mikołaja Radziwiłła Rudego i wraz z nim brał udział w kampaniach przeciwko Moskwie. Przez całe życie był związany z rodziną Radziwiłłów. Zachęcił swojego klienta Jana Radwana do napisania łacińskiego poematu Radivlias (1592) na cześć Mikołaja Radziwiłła Rudego.

W 1580 r. jako starosta lidzki był wojewodą wileńskim. Na tym stanowisku, jako kalwinista, naraził się biskupowi wileńskiemu Jerzemu Radziwiłłowi.

Kilkakrotnie opowiadał się za prawami Litwy wobec korony polskiej na sejmie, a w szczególności w 1585 r. prowadził kampanię na rzecz powrotu Inflant do Litwy. Dzięki wsparciu rodziny Radziwiłłów został starostą w Wenden. W latach 1590-1596 był prezydentem w Dorpacie. W 1593 r. został wojewodą mińskim, a w 1596 r. smoleńskim.

Jako czołowy przedstawiciel kalwinizmu na Litwie brał udział w synodzie w Toruniu w 1595 r. oraz w konsultacjach z dyzunicami i sporach z jezuitami w 1599 r. Był protektorem pisarza kalwińskiego Andrzeja Wolana. Był protektorem kalwińskiego pisarza Andrzeja Wolana. Był również związany z prawosławiem poprzez swoją żonę Annę Dorotę z Wołłowiczów i cieszył się zaufaniem Konstantego Ostrogskiego. Wielokrotnie stawał w obronie prawosławnych mieszkańców Wilna, gdy planowano budowę kościoła bractwa. Zabronił tego magistrat wileński w 1596 r., przez co Jan Abramowicz popadł w konflikt z kanclerzem litewskim Lwem Sapiehą, który popierał zjednoczonego metropolitę.

Zmarł 19 kwietnia 1602 roku. Na jego cześć kalwini kazali wydrukować "Oracyę na żałobną śmierć i pogrzeb wielkiego patrona Zboru Bożego i mądrego Senatora".

Praca

Zdanie Litwina o kupczy taniej zboża a drogiej sprzedaży, 1595

Literatura

Kazimierz Tyszkowski: Abramowicz Jan. W: Polski Słownik Biograficzny. Tom 1, Kraków 1935, s. 13.

Валерый Пазднякоў: Абрамовічы. W: Вялікае Княства Літоўскае. Знцыклапедія ў двух тамах. Wydanie 2. Tom 1. Mińsk 2007, ISBN 978-985-11-0393-1, s. 197-198.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności