Wikibiopedia

 

François-Marie d'Aboville

François-Marie d'Aboville (* 23 stycznia 1730 w Breście; † 1 listopada 1817 w Paryżu) był francuskim generałem brygady artylerii i politykiem, którego synami byli Augustin-Gabriel d'Aboville i Augustin-Marie d'Aboville.

Życie

Pochodzenie

François-Marie d'Aboville jest potomkiem starej szlacheckiej rodziny z Normandii i ma w swojej rodzinie wielu oficerów. Historia rodziny d'Aboville zaczyna się pod koniec XV wieku od Guillaume, Gilles, Jacques, Thomas i Jean d'Aboville z parafii Gonneville w pobliżu Valognes. Bernardin d'Aboville, ojciec, był komisarzem prowincji i dowódcą artylerii w Breście. Jego ojciec zmarł w roku jego narodzin i został wychowany przez swojego wuja, rycerza i generała-porucznika Juliena d'Aboville, dowódcę artylerii armii marszałka Saksonii.

Kariera wojskowa

Wstąpił do armii w wieku 14 lat i służył jako adiutant swojego wuja w bitwach pod Fontenoy (11 maja 1745 r.) i Lauffeld (2 lipca 1747 r.), a także w innych miejscach podczas wojny o sukcesję austriacką. Po sprawdzeniu się jako dowódca artylerii pod dowództwem marszałka d'Armentières podczas oblężenia Münster w 1759 r., sukcesywnie przechodził przez wszystkie stopnie aż do pułkownika aż do końca wojny siedmioletniej. Podczas amerykańskiej wojny o niepodległość w 1780 r. zorganizował artylerię francuskich sił ekspedycyjnych pod dowództwem hrabiego Rochambeau. Za swoje osiągnięcia w bitwie pod Yorktown został mianowany brygadierem artylerii 5 grudnia 1781 r. i uhonorowany Orderem Wojskowym Świętego Ludwika. Po służbie jako inżynier w paryskiej stoczni, 9 marca 1788 r. został mianowany marszałkiem obozu.

W wojnach rewolucyjnych

Po wybuchu rewolucji francuskiej w 1789 r. został członkiem komitetu wojskowego w Paryżu i zreorganizował system transportu artylerii. 7 września 1792 r. został mianowany generałem porucznikiem i dowódcą artylerii armii północnej i ardeńskiej. W bitwie pod Valmy pod dowództwem generała Kellermanna dowodził artylerią, która odegrała decydującą rolę w zwycięstwie. Od 29 marca do 28 kwietnia 1793 r. był szefem sztabu Armii Mozeli. Konwencja Narodowa potwierdziła jego stopień generała brygady w kwietniu 1793 r., ale późniejsze rządy terroru sprawiły, że stał się podejrzany ze względu na swoje arystokratyczne pochodzenie. Został uwięziony w Soissons wraz z całą rodziną. Dopiero po upadku Robespierre'a 9 Thermidora odzyskał wolność pod koniec lipca 1794 roku. Po uwolnieniu powierzono mu organizację artylerii twierdz Valenciennes, Condé, Landrecies i Le Quesnoy. Przeprowadził inspekcję artylerii twierdz w Belgii i Holandii, a następnie został mianowany dyrektorem paryskiego Arsenału i przewodniczącym Centralnego Komitetu Artylerii.

Po 18. brumaire'a (9 listopada 1799 r.) został mianowany przez pierwszego konsula Bonaparte pierwszym inspektorem generalnym całej artylerii. 14 września 1802 r. został członkiem Senatu, a następnie wiceprzewodniczącym Partii Konserwatywnej w Besançon. 14 czerwca 1804 r. został mianowany Wielkim Oficerem Legii Honorowej. Od października 1805 r. służył jako dowódca Gwardii Narodowej Doubs. 26 marca 1807 r. został mianowany gubernatorem Brestu, a 26 maja 1808 r. baronem Cesarstwa. Podczas wyprawy Walcheren w 1809 r. dowodził armią rezerwową do ochrony portu w Antwerpii, który był zagrożony przez brytyjski desant. Po upadku Napoleona I poparł powrót Burbonów. Zmarł w 1817 r. i został pochowany na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu.

Odznaczenia

Odznaczony orderem Grand'croix de Saint-Louis

1804 Wielki Oficer Legii Honorowej

1807 Baron Imperium

1815 erhielt er den erblichen Titel Pair von Frankreich im Rahmen der Restauration

Literatur

Georges Six: Dictionnaire Biographique des Généraux & Amiraux Français de la Révolution et de l'Empire (1792-1814), Gaston Saffroy, Paris 1934.

Louis-Gabriel Michaud: Biographie universelle ancienne et moderne: histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes avec la collaboration de plus de 300 savants et littérateurs français ou étrangers, 1843-1865.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności