Wikibiopedia

 

Feliks Araszkiewicz

Feliks Araszkiewicz (* 14 stycznia 1895 w Zamołodyczach koło Włodawy; † 30 maja 1966 w Lublinie) był polskim historykiem literatury. Zajmował się głównie twórczością Bolesława Prusa.

Życie

Araszkiewicz uczęszczał do rosyjskiego gimnazjum w Radomiu w latach 1904-1905, do polskiej szkoły powszechnej w Białej Podlaskiej w latach 1906-1908, a następnie do szkoły powszechnej w Lublinie w latach 1909-1913. W tym czasie był członkiem Organizacji Młodzieży Narodowej. Po maturze w 1913 r. studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a od 1915 r. rusycystykę i slawistykę na Uniwersytecie Moskiewskim. Był również członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, a w latach 1916-1918 Narodowego Związku Robotniczego.

Po I wojnie światowej powrócił do Polski w 1918 r. i zamieszkał w Lublinie, gdzie w latach 1918-1929 pracował jako nauczyciel języka polskiego i historii. W 1920 r. odbył służbę wojskową, a w 1924 r. ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim pracą Bolesław Prus i jego ideały życiowe. Następnie w 1925 r. odbył podróż edukacyjną do Włoch. Od 1929 r. pracował w Kuratorium Lubelskim, a w latach 1934-1938 był prezesem Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej. Podczas okupacji niemieckiej mieszkał we wsi Ludwików i prowadził działalność konspiracyjną.

Po II wojnie światowej wrócił do Lublina i do 1949 r. pracował jako nauczyciel w szkole średniej. Prowadził również wykłady z dydaktyki języka polskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Habilitował się tam w 1947 r. rozprawą Bolesław Prus. Filozofia. Kultura. Zagadnienia społeczne, a w 1948 objął Katedrę Historii Literatury. W latach 1950-1953 kierował Katedrą Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym, której dziekanem był w latach 1953-1954. W latach 1945-1956 był wiceprezesem Lubelskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich. Był także inicjatorem i od 1957 r. dyrektorem naukowym Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie. W 1961 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1965 r. przeszedł na emeryturę.

Publikacje

Bolesław Prus i jego ideały życiowe, 1925

Hieronim Łopaciński 1860-1906, 1928

Refleksy literackie. Studia, szkice, notatki, 1934

Bolesław Prus. "Placówka", 1946

Polnischer Positivismus. Populäre Vorlesung, 1946; 2., erweiterte Auflage: 1947

Das Problem der religiösen Kultur in den Werken von Bolesław Prus, 1947

Bolesław Prus. Philosophie. Kultur. Soziale Fragen, 1948

Werke und Schöpfer. Studien und Skizzen, 1957

Auszeichnungen

1957: Ritterorden Polonia Restituta

Literatur

Jadwiga Czachowska: Feliks Araszkiewicz. In: Zeitgenössische polnische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler. Band eins: A-B. Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warschau 1994, ISBN 83-02-05445-3, S. 52-53.

Jadwiga Czachowska: Adam Augustyn. In: Współczescze polscy pisarze i badacze literatury. Band zehn: Ż und Ergänzungen zu den Bänden 1-9. Stiftung Akademie der Geisteswissenschaften, Warschau 2007, ISBN 978-83-8934894-4, S. 109.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności