Wikibiopedia

 

Bożena Anna Badura

Bożena Anna Badura (* 1978 w Tarnowskich Górach, Polska) jest niezależną krytyczką literacką i badaczką, a także mediatorką literacką i prezenterką.

Mieszka i pracuje w Zagłębiu Ruhry i nad Dolnym Renem.

Życie i twórczość

Bożena Anna Badura studiowała germanistykę i biznes w Polsce i Niemczech. W 2013 r. ukończyła studia na Uniwersytecie w Mannheim z pracą zatytułowaną Normalised Madness? Aspekte des Wahnsinns im Roman des frühen 19. Jahrhunderts zu Funktionen der wahnsinnigen Figuren. W latach 2009 i 2010 pracowała jako asystentka na University of Virginia. Kilkakrotnie była stypendystką Towarzystwa Goethego w Weimarze. Po przystankach na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Ludwigshafen i Uniwersytecie w Mannheim, od 2016 roku pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Duisburg-Essen oraz jako wykładowca literatury na VHS Essen.

Bożena Badura od 2014 roku tworzy koncepcje i moderuje różne wydarzenia kulturalne. W ramach wspólnego projektu dasdebuet.de od 2014 roku oferuje scenę nowo opublikowanym niemieckojęzycznym debiutanckim powieściom (również analogicznie w ramach cyklu czytelniczego Das Debüt im Livres) i przyznaje nagrodę blogera literackiego Das Debüt des Jahres. Od 2018 roku organizuje wydarzenie Fremde Literaturwelten? Buchmessegastland im Gespräch, wydarzenie literackie organizowane przez Literarische Gesellschaft Ruhr. Od 2019 r. jest pierwszą przewodniczącą Moerser Gesellschaft zur Förderung des literarischen Lebens i członkiem zarządu Literarische Gesellschaft Ruhr. Od 2019 r. prowadzi własną stronę internetową, na której stara się łączyć krytykę literacką i literaturoznawstwo oraz informuje o aktualnych nowościach wydawniczych i nagradzanych powieściach niemieckojęzycznych. Jest częścią sieci Literaturgebiet Ruhr.

Jest również członkinią jury Nagrody Literackiej Zagłębia Ruhry, projektu Stadt.Land.Text oraz specjalistycznym doradcą ds. literatury w komitecie ds. obszaru kulturowego Dolnego Renu.

Pisze krytykę literacką m.in. dla literaturkritik.de.

Pisma (wybór)

Autorstwo

Znormalizowane szaleństwo? Aspekty szaleństwa w powieści z początku XIX wieku. Psychosozial-Verlag, Gießen 2015, ISBN 978-3-8379-2440-4 (rozprawa doktorska Uniwersytet w Mannheim 2013, 259 stron).

Redakcja i publikacje w antologiach

(2018) Badura: Estetyczna redukcja narracji i zanurzenia we współczesnych debiutanckich powieściach niemieckich i polskich. W: Transfer. Studia nad recepcją (2017), nr 2

(2016) Badura: Niemcy odurzeni "Morfiną" Szczepana Twardocha - Jak bardzo niemiecka może być polska powieść? W: Transfer. Studia nad recepcją. (2016), nr 1, s. 235-252; doi:10.16926/trs.2016.01.12

(2016?) Badura: literatura hybrydowa. W: Slavic Literatures as World Literature. De Gruyter, Berlin (w przygotowaniu)

(2015) Badura: Polska Literatura pisana po niemiecku. Recepcja literatury na pograniczu kultur. Na przykladzie powiesci Artura Beckera "Serce Chopina". W: Studia Neofilologiczne. 2015, z. XI, 161-173; doi:10.16926/sn.2015.11.10.

(2014) Badura, Tillmann F. Kreuzer (red.): Superbia. Duma i arogancja w kulturze i literaturze. Giessen: Psychosozial-Verlag. W: Zapach ponowoczesnego społeczeństwa. Arogancja i narcyzm w powieści Perfumy Patricka Süskinda. S. 113-141.

(2014) Badura: W drodze do zostania autorem. Wczesna korespondencja Kleista jako warsztat pisarski młodego pisarza. W: Günter Blamberger, Ingo Breuer, Wolfgang de Bruyn, Klaus Müller-Salget (red.): Kleist-Jahrbuch 2014. Verlag J.B. Metzler, Stuttgart/Weimar, s. 129-143.

(2013) Badura, Kathrin Weber (red.): Ira - Wut und Zorn in Kultur und Literatur. Psychosozial-Verlag, Gießen 2013: Figury wściekłości, figury gniewu. s. 141-175. a także: Reprezentacje wściekłości i gniewu w twórczości narracyjnej Heinricha von Kleista. S. 251-291.

(2012) Badura: Die Darstellung von Polen, Deutschen und Juden im deutschen und polnischen Roman des 19. Jahrhunderts. Na przykładzie "Soll und Haben" Gustava Freytaga i "Ziemi obiecanej" Władysława Reymonta. W: Monika Kucner (red.): Polacy, Niemcy i Żydzi w XIX i XX wieku: Literatura - Kultura - Język. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 19-32.

(2011) Badura: Die Darstellung der Gleichzeitigkeit in der Gegenwartsliteratur. W: Dyskurs krytyczny i wariacja językowa: nowe perspektywy badawcze: recepcje, analizy, otwarcia / Kritischer Diskurs und Sprachvariation. Nowe perspektywy badawcze: Sposoby recepcji, analizy i otwarcia. Międzynarodowa konferencja. September 8-9, 2010, Suceava / coord: Mircea A. Diaconu, Rodica Nagy. Suceava (Editura Universitatii Stefan cel Mare).

(2011) Badura: Między żoną a matką. Pozorny brak zazdrości w Wybranych związkach Goethego. Przykład Charlotty. W: Tillmann F. Kreuzer, Kathrin Weber (red.): Invidia - Eifersucht und Neid in Kultur und Literatur. Psychosozial-Verlag, Giessen, s. 89-113.

Recenzje (wybór)

(2019): Podróż myśli przez psychoanalizę Freuda. Rainer Just, "Śmierć, miłość, słowo. O literackim kompleksie psychoanalizy". W: literaturkritik.de

(2018): Literatura współczesna jako literatura (publicznego) dyskursu. W: literaturkritik.de

(2018): Literatura między doświadczaną a sztuczną wielojęzycznością. W: literaturkritik.de

(2017): Między samostanowieniem a żydowskością. "Winternähe" Mirny Funk daje przykład przeciwko rosnącemu antysemityzmowi. W: literaturkritik.de

(2017): Najnowsza literatura migracyjna w pułapce dyskursu. Thomas Hardtke, Johannes Kleine i Charlton Payne prezentują antologię "Niemandsbuchten und Schutzbefohlene". W: literaturkritik.de

(2016): Nie tylko kwestie gustu. Hanns Frericks poszukuje obiektywnych kryteriów oceny w "Was ist ein guter Roman?". W: literaturkritik.de

(2016): Lot Rafała od kiedyś przez wtedy do teraz i z powrotem. Marcin Szczygielski wspomina warszawskie getto w książce dla młodzieży "Flügel aus Papier". W: literaturkritik.de

(2016): Stara znajoma - z ciekawymi pomysłami w kwestii integracji. Kat Kaufmann zdobyła nagrodę ZDF-aspekte Prize 2015 za powieść "Superposition". w: literaturkritik.de

(2015): Quo vadis, alma mater? Annette Pehnts "Hier kommt Michelle" jako powieść dla młodzieży akademickiej. W: literaturkritik.de

(2015): Akulturowani wygnańcy. Said El Mtouni szuka warunków udanej akulturacji trzech wygnanych autorów. W: literaturkritik.de

(2015): Między dziennikarstwem a literaturą. Dziennikarz Sven Recker wypróbowuje sztukę opowiadania fikcji. Portret autora. W: Literaturkritik.de

(2015): Czym jest literatura współczesna? "Struktura literatury współczesnej" Mario Andreottiego ukazuje się w piątym wydaniu. Recenzja książki Mario Andreotti: Struktura literatury współczesnej. Nowe formy i techniki pisania: proza narracyjna i poezja. W: Literaturkritik.de

(2014): Teoria narracji poza teorią narracji. Analiza psychoterapeutycznej "narracji". Recenzja książki Brigitte Boothe: Narracja. Narracja biograficzna w procesie psychoterapeutycznym. Z przedmową Jörga Frommera. W: DIEGESIS 3.2 (2014)

(2014): Goethe's Switzerland. Oliver Ruf publikuje antologię poświęconą wpływowi Szwajcarii na twórczość literacką i naukową Goethego. Recenzja książki Olivera Rufa (red.): Goethe's Switzerland. W: Literaturkritik.de

(2014): Recenzja książki Michaela Einka (red.): "lebensmüde. Kryzysy samobójcze jako doświadczenie graniczne". sozialpsychiatrische informationen. Czasopismo psychiatrii krytycznej od 1970 roku, 43 rok, H. 2, 2013, Kolonia: Psychiatrie-Verlag. W: Rocznik poświęcony literaturze i psychoanalizie. Fryburskie dyskusje literacko-psychologiczne. (t. 33), temat ramowy: "Film i teoria filmu". Pod redakcją Joachima Küchenhoffa, Joachima Pfeiffera, Carla Pietzckera. Königshausen & Neumann, Würzburg, s. 262-266.

(2013): Review of David Lätsch: Pisanie jako terapia? Studium psychologiczne na temat uzdrawiającej mocy fikcji literackiej. Z przedmową Brigitte Boothe. W: Rocznik poświęcony literaturze i psychoanalizie. Fryburskie dyskusje na temat psychologii literackiej. (Vol. 32), temat ramowy: "Wstyd". Ed. Joachim Küchenhoff, Joachim Pfeiffer, Carl Pietzcker. Königshausen & Neumann, Würzburg, s. 277-282.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności