Wikibiopedia

 

Jan Baculewski

Jan Baculewski (* 29 sierpnia 1912 w Orenburgu, Imperium Rosyjskie; † 27 października 1994 w Warszawie) - polski historyk literatury i pedagog, badacz literatury polskiej XIX wieku.

Życie

Baculewski urodził się w Orenburgu w 1912 r. jako syn zesłańca politycznego. Po śmierci ojca został repatriowany wraz z rodziną w 1922 r. i zamieszkał w Warszawie. Od 1927 roku uczęszczał tam do gimnazjum, które ukończył w 1932 roku. W czasie nauki brał udział w akcjach propagandowych organizowanych przez Polską Partię Socjalistyczną. W latach 1932-1937 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1933 r. uczył również w szkołach zawodowych.

Podczas okupacji niemieckiej udzielał lekcji i prowadził profesjonalną szkolną grupę teatralną w warszawskiej konspiracji. Politycznie początkowo związany był z konspiracyjną organizacją Wolność, Równość, Niepodległość; w 1943 r. wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej. We wrześniu 1944 r. został aresztowany w Międzylesiu, ale udało mu się zbiec i trafił do Nowego Targu.

Po II wojnie światowej wrócił do Warszawy i był dyrektorem założonego przez siebie gimnazjum. Pracował także w administracji centralnej Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1947 r. współpracował z czasopismami "Kuźnica" i "Wieś", a w 1947 r. prowadził wykłady na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1948-1953 był wicedyrektorem Instytutu Badań Literackich w Warszawie, a następnie kierownikiem grupy roboczej ds. okresu pozytywizmu do 1961 r. Od 1948 r. wykładał historię literatury na Uniwersytecie Warszawskim, a w latach 1956-1982 był dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1948-1960 pracował w Państwowym Instytucie Wydawniczym. W 1961 doktoryzował się w Instytucie Badań Literackich rozprawą Poezja programowa pierwszego dziesięciolecia po powstaniu styczniowym (promotor: Stefan Żółkiewski).

Publikacje

Realizm i pozytywizm w Europie i Polsce, 1951

Henryk Sienkiewicz, 1952

Geschichte der polnischen Literatur. Für Klasse X, 1954

Ein Überblick über die polnische Literatur nach dem Januaraufstand, 1959

Maria Konopnicka, 1978

Herausgeberschaft

Gestern und heute. Polnische Lektüre für berufliche und allgemeinbildende Gymnasien. Klasse I, 1948

Zur Situation in der Geschichte der polnischen Literatur. Eine Auswahl von Vorträgen, gehalten auf dem Kongress für Polonistik vom 8. bis 12. Mai 1950, 1951

Bolesław Prus: Chroniken, 1953-1956

Eliza Orzeszkowa: Gesammelte Briefe, 1954-1956

Z literatury lat 1863-1918. studia i szkice, 1957

Eliza Orzeszkowa: Pisma krytyczno-literackie (Kritische und literarische Schriften), 1959

Maria Konopnicka: Leben und Werk in Fotografien, 1960

Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej. Historische und literarische Skizzen, Memoiren, biographisches Material, 1963

Maria Konopnicka: Literarischer und sozialer Journalismus, 1968

Auszeichnungen

1958: Ritterkreuz Polonia Restituta

1972: Offizierskreuz Polonia Restituta

Literatur

Anna Hejman: Baculewski Jan. In: Współczescze polscy pisarze i badacze literatury. Band eins: A-B. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warschau 1994, ISBN 83-02-05445-3, S. 67-68.

Barbara Tyszkiewicz: Baculewski Jan. In: Współczescze polscy pisarze i badacze literatury. Band zehn: Ż i uzupełnienie do tomów 1-9. Fundacja Akademia Humanistyczna, Warschau 2007, ISBN 978-83-8934894-4, S. 113.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności