Wikibiopedia

 

Tytus Jaskułowski

Tytus Jaskułowski (* 1976) jest polskim historykiem.

Życie

Studiował nauki polityczne i społeczne na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej i Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Pracę doktorską obronił w ISP PAN, a habilitację na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz. Jest profesorem w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracuje tam od 2020 roku. Jest kierownikiem Zakładu Historii Nowożytnej i Myśli Politycznej.

Specjalizuje się w historii Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem NRD i jej służb specjalnych.

Pisma (wybór)

Pokojowa rewolucja w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1989-1990. Geneza, przebieg, efekty. Wrocław 2007, ISBN 978-83-7432-193-8.

Zamczysko. Zapiski osobiste. Berlin 2008, ISBN 978-3-940452-54-2.

Szpiedzy tacy jak ty! Groteski i osobliwości w tajnym świecie między NRD a Polską 1970-1989. Inny zbiór źródeł. Berlin 2018, ISBN 3-942437-36-8.

O przyjaźni, która nie istniała. Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD i polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1974-1990, Getynga 2021, ISBN 3-525-36761-9.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności