Wikibiopedia

 

Piotr Duda

Piotr Duda (* 15 czerwca 1962 w Wielowsi, wówczas PR Polska) jest przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" od 21 października 2010 roku.

Życie

Duda wstąpił do Solidarności w 1980 r., kiedy rozpoczął pracę jako tokarz w Hucie Gliwice. W latach 1981-1983 odbył służbę wojskową w 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej i był czasowo oddelegowany za granicę do ONZ w Syrii. Po odbyciu służby wojskowej powrócił do hufca. W 1992 r. został wybrany na przewodniczącego zakładowej Solidarności. Trzy lata później został powołany do zarządu regionu śląsko-dąbrowskiego Solidarności, gdzie w 1997 r. został skarbnikiem. 25 czerwca 2002 r. został wybrany na przewodniczącego zarządu regionu. Funkcję tę pełnił jeszcze w 2006 i 2010 roku.

Duda był członkiem Komisji Krajowej (najwyższego organu zarządzającego tym związkiem) przez osiem lat. Od 1998 r. kierował "Fundacją na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy). Jest to największa organizacja pozarządowa w regionie, która organizuje coroczne kolonie letnie dla dzieci. Duda jest członkiem Rady Ochrony Pracy w Sejmie i wiceprzewodniczącym Komisji Dialogu Społecznego w swoim województwie.

Duda mieszka w Gliwicach. Ma dwoje dzieci z żoną Grażyną Dudą.

Odznaczenia

Medal za Służbę dla Pokoju od Sekretarza Generalnego ONZ

Złoty Medal Ministerstwa Obrony Narodowej za zasługi dla obronności kraju

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego

Złoty Medal za opiekę nad miejscami pamięci (przyznawany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa)

Zobacz także

Historia polskich związków zawodowych

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności