Wikibiopedia

 

Zbigniew M. Bocheński

Zbigniew M. Bocheński (* 1962) jest polskim paleontologiem kręgowców i ornitologiem specjalizującym się w ptakach kopalnych i współczesnych.

Bocheński jest synem paleornitologa Zygmunta Bocheńskiego. Jest doktorem habilitowanym w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Specjalizuje się w osteologii (m.in. krukowatych, z Teresą Tomek), paleontologii i tafonomii ptaków, w tym skamieniałości ptaków z oligocenu w Polsce. Badał również preferencje pokarmowe sów i ptaków drapieżnych.

Wspólnie m.in. z Zygmuntem Bocheńskim po raz pierwszy opisał kolibra (Eurotrochilus noniewiecsi) z eocenu, którego skamieniałości znaleziono w okolicach Jasła w polskich Karpatach, a wraz z Teresą Tomków (* 1945), Krzysztofem Wertzem i Ewą Świdnicką opisał w 2013 r. ptaka wróblowego z wczesnego oligocenu Polski (znalezionego w okolicach Rzeszowa), Resoviaornis jamrozi. Jego nazwa pochodzi od nazwiska znalazcy (Albina Jamroza, paleontologa amatora) i miejsca znalezienia, a wraz z Kennethem E. Campbellem (* 1943) badał także ptasie skamieniałości z wyrobiska smoły La Brea, m.in. wymarłego indyka i dwie małe sowy Glaucidium kurochkini i Asphaltoglaux cecileae.

Publikacje (wybór)

z Zygmuntem Bocheńskim i Teresą Tomek: Historia ptaków Polski. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków 2012.

mit Teresa Tomek: Ein Schlüssel zur Identifizierung von Knochen heimischer Vögel in Europa: Galliformes und Columbiformes. Institut für Systematik und Evolution der Tiere, 2009.

mit Teresa Tomek: Die vergleichende Osteologie der europäischen Rabenvögel (Aves: Corvidae): Mit einem Schlüssel zur Identifizierung ihrer Skelettelemente. Polnische Akademie der Wissenschaften, 2000.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności