Wikibiopedia

 

Otto Schmuck

Otto Schmuck (* 8 sierpnia 1953 r. w Oppenheim/Rhine) jest emerytowanym niemieckim urzędnikiem państwowym i pisarzem.

Studia i nauczanie

Schmuck studiował nauki polityczne, język i literaturę niemiecką, pedagogikę i historię na uniwersytetach w Bonn i Moguncji. W 1988 r. obronił doktorat pod kierunkiem Wernera Weidenfelda na temat "Parlament Europejski a polityka rozwojowa", a następnie w latach 1981-1992 pracował w Instytucie Polityki Europejskiej w Bonn, ostatnio na stanowisku zastępcy dyrektora. Wykładał na Uniwersytecie w Moguncji (1984-1996) oraz w Kolegium Europejskim w Brugii w latach 1989-1994.

Zawód

Otto Schmuck do sierpnia 2014 r. był członkiem zarządu Institute for European Politics i kierownikiem Wydziału Europejskiego Przedstawicielstwa Nadrenii-Palatynatu w Berlinie. Był członkiem grupy roboczej "Europa" Państwowej Agencji Kształcenia Obywatelskiego Nadrenii-Palatynatu oraz członkiem Kuratorium Europahaus Bad-Marienberg.

Działalność stowarzyszenia

Otto Schmuck był również członkiem Prezydium Europa-Union Niemcy i rzecznikiem grupy roboczej "Przyszłość UE".

Wyróżnienia i nagrody

W 2011 r. otrzymał Mérite Européen w srebrze w Neumarkt (Styria).

Prace

Otto Schmuck, Günther Unser: Unia Europejska : zadania, struktury i możliwości, Bonn 2018, Federalna Agencja Kształcenia Obywatelskiego, ISBN 978-3-8389-7178-0.

Otto Schmuck (red.): Die Menschen für Europa gewinnen - für ein Europa der Bürger, in memoriam Professor Claus Schöndube, Europa-Haus Marienberg (Westerwald), Verlag Bad Marienberg : Europa-Haus Marienberg, 2008, ISBN 978-3-00-025007-1.

Otto Schmuck, Olaf Hillenbrand, Thomas Ammer: Die Zukunft der Europäischen Union : Osterweiterung und Fortsetzung des Einigungsweges als doppelte Herausforderung, Bonn 2000, Bundeszentrale für Politische Bildung, wydanie 5 zaktualizowane, ISBN 978-3-89331-373-0.

Otto Schmuck (red.): The Reform of the European Union : Tasks of the 1996 Intergovernmental Conference, Bonn 1995, Friedrich-Ebert-Stiftung.

Otto Schmuck, Thomas Retzmann, Peter Weinbrenner, Viviane Bisenius: Streitobjekt Genfood : Rollenspiele zum Entscheidungsverfahren in der Europäischen Union am Beispiel der Novel-Food-Verordnung, Berlin 1998, Stiftung Verbraucherinstitut, ISBN 978-3-923798-71-1.

Otto Schmuck, Maximilian Schröder: Der Weg zur Europäischen Union, Bonn 1995, 1994, 1993, Bundeszentrale für Politische Bildung.

Otto Schmuck: EC Lawnmower Directive : a simulation game for schools and adult education, Stiftung Verbraucherinstitut, Berlin 1993, ISBN 978-3-923798-44-5.

Otto Schmuck, Peter Becker: The EC's development policy : from paternalism to partnership, Bonn 1992, Europa-Union-Verlag, ISBN 978-3-7713-0415-7.

Otto Schmuck, Christian Siebert: Rynek wewnętrzny '92 : Wirtschafts- und Sozialraum, Bonn 1989, grupa parlamentarna SPD w niemieckim Bundestagu.

Otto Schmuck: Das Europäische Parlament: vom Gesprächsforum zum Mitgestalten europäischer Politik, Institut für Europäische Politik, Landeszentrale für Politische Bildung NRW, Bonn 1989, Europa-Union-Verlag, ISBN 978-3-7713-0356-3.

Otto Schmuck (red.): Combating cancer - a European task : a brochure for European adult education and training in health care, Bonn 1992, Europa-Union-Verlag, ISBN 978-3-7713-0364-8.

Otto Schmuck, Cornelia Hagemann: Travelling in the EC : a contribution to a citizens' Europe, Bonn 1991, Europa-Union-Verlag, ISBN 978-3-7713-0407-2.

Otto Schmuck (red.): Forty Years of the Council of Europe : Renaissance in a Pan-European Perspective?, Bonn 1990, Europa-Union-Verlag, ISBN 978-3-7713-0380-8.

Otto Schmuck, Wolfgang Wessels(eds.): Das Europäische Parlament im dynamischen Integrationsprozess: auf der Suche nach einem zeitgemässen Leitbild, Institut für Europäische Politik (IEP), Trans Europ. Policy Studies Assoc. (TEPSA), Bonn 1989, Europa-Union-Verlag, ISBN 978-3-7713-0370-9.

Otto Schmuck: Polityka ochrony środowiska: problemy transgraniczne - rozwiązania europejskie, Instytut Polityki Europejskiej, Bonn 1988, Europa-Union-Verlag, ISBN 978-3-7713-0326-6.

Otto Schmuck: Mediator między Północą a Południem: Parlament Europejski i polityka rozwoju, Bonn 1988, Europa-Union-Verlag, praca doktorska, ISBN 978-3-7713-0344-0.

Otto Schmuck, Wolfgang Wessels: Europa als Partner der Dritten Welt : d. Europ. Gemeinschaft - durch gemeinsam Handeln Probleme besser bewältigen, Bonn 1984, Inter Nationes e.V.

Otto Schmuck, Wolfgang Wessels: Europa como socio del Tercer Mundo : la Comunidad Europea: una mejor solución de los problemas a través de la acción conjunta, Bonn 1984, Inter Nationes e.V., Wydanie niemieckie: Schmuck, Otto: Europa als Partner der Dritten Welt, wydanie angielskie: Schmuck, Otto: Europe as a partner of the Third World, wydanie francuskie: Schmuck, Otto: L'Europe en tant que partenaire du tiers monde.Przez wiele lat był autorem czasopisma Europastimme i wykładowcą w Schloss Forchtenstein w Domu Europejskim im. Karla Brunnera.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności