Wikibiopedia

 

Nachman Aronszajn

Nachman Aronszajn (* 26 lipca 1907 w Warszawie; † 5 lutego 1980 w Corvallis, Oregon) był polsko-amerykańskim matematykiem, który zajmował się analizą i logiką matematyczną.

Życie

Aronszajn studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1930 r. obronił doktorat pod kierunkiem Stefana Mazurkiewicza, a w 1935 r. obronił drugi doktorat na Sorbonie pod kierunkiem Maurice'a Frécheta. W latach 1930-1940 przebywał we Francji (którą musiał opuścić jako Żyd pod okupacją niemiecką), w latach 1940-1945 w Anglii, następnie we Francji do 1948 r., a w 1948 r. przeniósł się do USA. Wykładał na Oklahoma State University - Stillwater (wówczas Oklahoma Agricultural and Mechanical University), ale odszedł po tym, jak uniwersytet zwolnił Ainsleya Diamonda, ponieważ ten odmówił złożenia przysięgi wierności. W 1951 r. przeniósł się wraz z Diamondem na University of Kansas, gdzie od 1951 r. był profesorem. Został emerytowanym profesorem w 1977 roku. Następnie był adiunktem na University of Oregon w Corvallis i jest znany między innymi z twierdzenia Kennana T. Smitha, że każdy zwarty operator w przestrzeni Banacha o dwóch lub więcej wymiarach ma niezmienniczą podprzestrzeń. W analizie funkcjonalnej wraz ze Stefanem Bergmanem rozwinął teorię przestrzeni Hilberta z odtwarzającymi się jądrami (twierdzenie Aronszajna i Moore'a).

W teorii mnogości jego imieniem nazwano drzewo Aronszajna - drzewo o niepoliczalnej liczbie węzłów, ale w którym gałęzie i poziomy nie są niepoliczalne. Aronszajn skonstruował takie drzewo w 1934 roku i wprowadził iniekcyjne przestrzenie metryczne (zwane również hiperwypukłymi przestrzeniami metrycznymi) wraz z Prom Panitchpakdi.

Pisma

Theory of Reproducing Kernels, Transactions of the American Mathematical Society, vol. 68, 1950, s. 337-404.

wraz z K. T. Smithem: Invariant subspaces of completely continuous operators, Annals of Mathematics, vol. 60, 1954, s. 345-350.

z P. Panitchpakdi: Extensions of uniformly continuous transformations and hyperconvex metric spaces, Pacific Journal of Mathematics, vol. 6, 1956, s. 405-439, poprawka vol. 7, 1957, s. 1729.

Sur les décompositions des fonctions analytiques uniformes et sur leurs applications, Acta Mathematica, 65, 1935, 1-156.

Literatura

Paweł Szeptycki, Nachman Aronszajn (1907-1980), Wiadom Mat, 25, 1983, 89-96

Szeptycki, Rocky Mountain J. Math., 10, 1980, 1-6 (publications by Aronszajn)

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności