Wikibiopedia

 

Marzena Czarnecka

Marzena Czarnecka (ur. 17 listopada 1969 r. w Zabrzu) jest polskim profesorem i ekonomistą specjalizującym się w kwestiach regulacyjnych, polityce konsumenckiej, prawie konkurencji oraz prawie energetycznym i prawie pracy. Jest ministrem przemysłu w rządzie Tuska III.

Kariera

Czarnecka ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W 2019 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

W 1999 r. Czarnecka założyła wraz z Tomaszem Ogłódkiem firmę doradztwa prawnego, którą prowadziła przez ponad 20 lat, w tym czasie współpracując ze wszystkimi największymi firmami energetycznymi w Polsce.

Od 2020 r. Czarnecka jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie kieruje Katedrą Transformacji Energetycznej. Jest również wykładowcą na kilku europejskich uniwersytetach, w tym na Uniwersytecie Saary i Uniwersytecie w Granadzie.

Jest koordynatorem Departamentu Energetyki Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS).

Urzędy i członkostwo

Czarnecka jest Pełnomocnikiem Rektora ds. Równego Traktowania, Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, członkinią Association of Corporate Counsel (ACC) oraz International Association for Energy Economics (IAEE).

Od 13 grudnia 2023 r. Marzena Czarnecka jest ministrem przemysłu w rządzie Tuska III, z siedzibą w Katowicach.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności