Wikibiopedia

 

Marek Fisz

Marek Fisz (ur. Mojżesz Fisz; * 15 stycznia 1910 w Szydłowcu; † 4 listopada 1963 w Nowym Jorku) był polskim matematykiem, który pracował głównie w dziedzinie teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

Życie i twórczość

Marek Fisz studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1934-1939. Podczas studiów pracował jako nauczyciel matematyki w szkołach dla dorosłych. W 1939 roku napisał pracę magisterską Przekształcenia konforemne przestrzeni jedno- i podwójnie połączonych pod kierunkiem Stanisława Saksa.

Podczas II wojny światowej mieszkał w Związku Radzieckim. Tam w 1944 r. ożenił się z Olgą Gukov, z którą miał syna Aleksandra (* 1946). Do Polski powrócił w 1946 roku. Pracował jako nauczyciel, a w latach 1947-1951 jako asystent w Urzędzie Statystycznym w Warszawie. W 1950 r. jego nazwisko rodowe Mojżesz Fisz zostało zmienione na Marek Fisz.

W 1951 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem Hugona Steinhausa i Edwarda Marczewskiego na temat metod pobierania próbek w kontroli jakości. Wykładał na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1957 r. został profesorem nadzwyczajnym. W 1955 r. spędził trzy miesiące jako gościnny wykładowca na Uniwersytecie Moskiewskim, a w 1957 r. jeden semestr na Uniwersytecie Pekińskim.

W 1960 roku Fisz wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Wykładał na University of Washington w Seattle, Stanford University, Columbia University i New York University.

Jego podręcznik Prawdopodobieństwo i statystyka matematyczna został wydany po raz pierwszy w języku polskim w 1954 roku i został przetłumaczony na język niemiecki i angielski.

Pisma

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954 German: Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik (= Hochschulbücher für Mathematik. Band 40). Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1958. 11. wydanie 1989.

Literatura

Mirosław Krzyśko: Profesor Marek Fisz (1910-1963) w stulecie urodzin. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. 269, 2012 (online).

Ronald Pyke: Nekrolog profesora Marka Fisza. W: Journal of Probability Theory and Related Fields. 8, 1967, pp. 153-156, doi:10.1007/BF00531518.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności