Wikibiopedia

 

Adam Bielecki (matematyk)

Adam Bielecki (ur. 13 lutego 1910 w Borysławiu, Austro-Węgry; zm. 10 czerwca 2003) - polski matematyk.

Życie

Jego ojciec był pracownikiem galicyjskiej firmy naftowej, matka pochodziła z rodziny galicyjskich intelektualistów. W 1912 r. rodzina przeniosła się do Krakowa, gdzie Bielecki dorastał i studiował matematykę (pod wpływem Leona Chwistka i Stanisława Zaremby). Był również uzdolniony muzycznie, grał na fortepianie i publikował wiersze. W 1931 r. ukończył studia matematyczne i opublikował pierwszą pracę matematyczną. W 1935 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem Witolda Wilksza (Globalna reprezentacja m-wymiarowych powierzchni w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej przez funkcje niejawne). Następnie wykładał w Katedrze Fizyki Teoretycznej aż do zamknięcia uniwersytetu w 1939 r., kiedy to on i inni profesorowie zostali wysłani do obozów koncentracyjnych. Po międzynarodowych protestach (i protestach niektórych niemieckich naukowców) większość z nich została zwolniona w 1940 roku. W czasie II wojny światowej wykładał na podziemnym uniwersytecie w Krakowie, a od 1947 r. był profesorem na nowo powstałym Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 1949 r. uzyskał tam tytuł profesora, w 1950 r. został docentem, a w 1958 r. profesorem zwyczajnym. Przez pewien czas pełnił funkcję prorektora, a w 1980 r. przeszedł na emeryturę.

Bielecki został uhonorowany Nagrodą Stefana Banacha w 1951 roku. Oprócz profesury w Lublinie, w latach 1954-1968 był profesorem w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk.

Bielecki szczególnie interesował się teorią równań różniczkowych z wykorzystaniem metod topologicznych. W dwóch pracach udało mu się również zredukować aksjomaty geometrii euklidesowej za Davidem Hilbertem. Był dwukrotnie żonaty i miał trzy córki.

Pisma

Geometria wyższa, PWN, Warszawa-Lublin 1953

Równania różniczkowe zwyczajne i niektóre uogólnienia, PAN, Warszawa 1961

Literatura

J. Kisiński, J. Krzyż: Adam Bielecki (1910-2003), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Vol. 58,1, Sectio A, 2003

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności