Wikibiopedia

 

Nils Havemann

Nils Havemann (* 7 stycznia 1966) jest niemieckim politologiem, historykiem i redaktorem.

Życie

Havemann studiował historię, romanistykę i nauki polityczne w Bonn, Paryżu i Salamance. W 1996 r. obronił doktorat na Uniwersytecie w Bonn na temat Hiszpanii w kalkulacjach niemieckiej polityki zagranicznej i pracuje jako wykładowca w Moguncji oraz w Niemieckim Muzeum Historycznym w Berlinie.

Sławę zyskał w 2005 r. dzięki zamówionemu przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) opracowaniu Futbol pod swastyką, które stało się impulsem do wieloaspektowej dyskusji na temat DFB w III Rzeszy oraz projektów wielu niemieckich klubów piłkarskich dotyczących historii nazizmu. W 2013 r. w ramach trzyletniego projektu badawczego na Uniwersytecie w Stuttgarcie powstało "pierwsze akademickie opracowanie na temat Bundesligi oparte na źródłach - poza artykułami prasowymi". Według recenzenta Jürgena Mittaga, "może ona stanowić fundamentalne dzieło dla dalszych badań nad najnowszą historią niemieckiej piłki nożnej".

Pisma

Hiszpania w kalkulacjach niemieckiej polityki zagranicznej od ostatnich lat epoki Bismarcka do początków wilhelmińskiej polityki światowej (1883-1899) (= Quellen und Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte. Vol. 11). Duncker & Humblot, Berlin 1997, ISBN 3-428-08913-8 (praca doktorska, Uniwersytet w Bonn, semestr zimowy 1995/96).

(red.) Harenberg-Länderlexikon: Alle 192 Staaten der Welt auf einen Blick. Harenberg, Dortmund 1998, ISBN 3-611-00681-5.

Fußball unterm Hakenkreuz: Der DFB zwischen Sport, Politik und Kommerz. Campus, Frankfurt am Main/New York 2005, ISBN 3-593-37906-6 (podgląd ograniczony w Google Book Search); także w serii publikacji Federalnej Agencji Kształcenia Obywatelskiego, t. 519, Bonn 2005, ISBN 3-89331-644-2.

Samstags um halb 4. Die Geschichte der Fußballbundesliga. Siedler, Monachium 2013, ISBN 978-3-8275-0006-9 (ograniczony podgląd w Google Book Search).

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności