Wikibiopedia

 

Jochen Schweitzer

Jochen Schweitzer (* 1954 w Getyndze) jest niemieckim psychologiem, psychoterapeutą, wykładowcą uniwersyteckim i autorem.

Kariera

Po studiach psychologicznych i prawniczych w Getyndze i Giessen oraz szkoleniach z zakresu terapii rodzinnej w Cambridge i Filadelfii (USA) pracował jako klinicysta w Klinice Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży w Weinsbergu (doktorat w Tybindze w 1986 r. u Reinharta Lemppa i Hansa Thierscha), w Klinice Uniwersytetu Psychosomatycznego w Heidelbergu i wreszcie w ówczesnym Instytucie Podstawowych Badań Psychoanalitycznych i Terapii Rodzin na Uniwersytecie w Heidelbergu u Helma Stierlina. W 1996 r. przeszedł do Instytutu Psychologii Medycznej jako zastępca kierownika z habilitacją. Od 2003 r. jest profesorem nadzwyczajnym psychologii medycznej i psychoterapii, a od 2006 r. kieruje Sekcją Psychologii Organizacji Pracy w Instytucie Psychologii Medycznej.

Praca

Jochen Schweitzer od 1980 roku pracuje jako praktyk i badacz praktyki, koncentrując się na terapii systemowej i poradnictwie. Jego zainteresowania kliniczne koncentrują się na opracowywaniu koncepcji systemowych dla psychiatrii młodzieżowej, psychosomatyki, psychiatrii ogólnej, psychiatrii środowiskowej i pomocy młodzieży, obecnie dla uchodźców. Te doświadczenia zaowocowały powstaniem "Textbook of Systemic Therapy and Counselling" (Vandenhoeck & Ruprecht), napisanego wspólnie z Aristem von Schlippe w 1996 r. i poprawionego w 2012 r., który jest obecnie prawdopodobnie najlepiej sprzedającym się niemieckojęzycznym podręcznikiem psychoterapii. W 2006 r. ukazał się tom II "Das störungsspezifische Wissen". Ekspertyza, której jest współautorem, zatytułowana The Effectiveness of Systemic Therapy/Family Therapy, przyczyniła się do naukowego uznania terapii systemowej za metodę opartą na dowodach naukowych, która od tego czasu została uznana przez Federalną Komisję Mieszaną za trzecią formę terapii obok psychologii głębi i terapii behawioralnej. Jochen Schweitzer jest współzałożycielem Konferencji Badań Systemowych w Heidelbergu, czasopisma "Psychotherapie im Dialog" wydawanego przez Thieme Verlag, Instytutu Helm-Stierlina oraz projektów kształcenia ustawicznego SYMPA. Od 2007 do 2013 roku był przewodniczącym Niemieckiego Towarzystwa Terapii Systemowej i Rodzinnej (DGSF), a od tego czasu jego rzecznikiem społeczno-politycznym. Od około 2000 r. coraz częściej zajmuje się doradztwem organizacyjnym i stworzył "Sekcję Medycznej Psychologii Organizacyjnej" w Szpitalu Uniwersyteckim w Heidelbergu. Oprócz systemowego poradnictwa szpitalnego w tej części omówiono radzenie sobie ze stresującymi procesami transformacji w sektorze opieki zdrowotnej.

Główne obszary pracy

Systemowa terapia rodzin w zaburzeniach fizycznych, psychicznych i behawioralnych. Rozwój organizacyjny i poradnictwo w służbie zdrowia, zdrowie psychiczne w miejscu pracy.

Prywatne

Jochen Schweitzer jest żonaty, ma dwóch dorosłych synów i mieszka w Heidelbergu.

Publikacje

Terapia młodzieży dyssocjalnej. Juventa, Weinheim 1987, ISBN 3-7799-0676-7.

z Berndem Schumacherem: Die unendliche und die finliche Psychiatrie: Zur (De-)Konstruktion von Chronizität. Carl Auer Systems, Heidelberg 1995, ISBN 3-927809-54-3.

z Elisabeth Nicolai, Nadją Hirschenberger: When Hospitals Hear Voices (Gdy szpitale słyszą głosy). Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2005, ISBN 3-525-46229-8.

z Elisabeth Nicolai: SYMPAthic Psychiatry. Podręcznik systemowej pracy zorientowanej na rodzinę. Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2010, ISBN 978-3-525-40162-0.

z Aristem von Schlippe: Podręcznik terapii systemowej i poradnictwa I. Podstawy. Wydanie 3, bez zmian. Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2016, ISBN 978-3-525-40185-9.

z Aristem von Schlippe: Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung II. Wiedza specyficzna dla danego zaburzenia. 4. edycja. Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2012, ISBN 978-3-525-46256-0.

z Ulrike Bossmann: Systemisches Demografiemanagement - Wie kommt Neues zu alternden Belegschaften in den Betrieb. VS Verlag, Wiesbaden 2013, ISBN 978-3-658-03147-3.

z Janem Weinholdem, Annette Bornhäuser, Christiną Hunger: Dreierlei Wirksamkeit. Studium Heidelberg na temat konstelacji systemów. Carl Auer, Heidelberg 2014, ISBN 978-3-8497-0047-8.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności