Wikibiopedia

 

Remigiusz Bunia

Remigius Bunia (* 1977 w Wodzisławiu Śląskim, Polska) jest niemieckim komparatystą, przedsiębiorcą i autorem.

Życie

Po ukończeniu szkoły średniej w 1996 roku, Bunia, urodzony w województwie śląskim, studiował współczesną literaturę niemiecką, mediewistykę, językoznawstwo i matematykę na Uniwersytecie w Bonn w latach 1997-2002 oraz germanistykę na Sorbonie w Paryżu w latach 1999/2000. W 2002 r. uzyskał tytuł magistra matematyki i magistra literatury. W 2006 r. uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Siegen. W latach 2006-2009 pracował na uniwersytetach w Siegen, Bonn i Moguncji, a także na Uniwersytecie Zeppelin. Od 2009 do 2015 roku zajmował stanowisko młodszego profesora na Wolnym Uniwersytecie. Odbył profesury wizytujące i wykłady na Université de Montréal, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paryż) i Universidade de São Paulo. Do semestru letniego 2013 r. był dyrektorem zarządzającym Instytutu Petera Szondiego. Po zakończeniu kariery uniwersyteckiej założył różne firmy i rozpoczął staż nauczycielski z języka niemieckiego i matematyki w szkole średniej w Berlinie-Grunewald. Bunia publikuje na tematy naukowe i społeczno-polityczne w prasie codziennej i Merkur. Bunia jest byłym przewodniczącym zarządu Niemieckiego Towarzystwa Młodszych Profesorów.

Badania

Badania Bunia koncentrują się na teorii fikcji, badaniach nad romansem i studium cytatu. Specjalizuje się również w badaniu relacji między literaturoznawstwem z jednej strony a naukami ścisłymi, matematyką i prawem z drugiej.

Publikacje

Książki

Złożenia. Fikcja, narracja, media. Erich Schmidt, Berlin 2007, ISBN 978-3-503-09809-5 (także: Siegen, Uniwersytet, rozprawa doktorska, 2006).

Filistyni. Problematyczna historia postaci społecznej we współczesnej literaturze niemieckiej. Remigius Bunia, Till Dembeck, Georg Stanitzek. Academy, Berlin 2011, ISBN 3-05-005266-X.

Romantyczny racjonalizm. O nauce, polityce i religii u Novalisa. Schöningh, Paderborn et al. 2013, ISBN 978-3-506-77697-6.

Friedrich Schlegel i filologia. Pod redakcją Ulricha Breuera, Remigiusza Bunia, Armina Erlinghagena. Paderborn et al. 2013, ISBN 978-3-506-77712-6.

Podziękowania. Polityka, semantyka i poetyka zaangażowania. Pod redakcją Natalie Binczek, Remigius Bunia, Till Dembeck, Alexander Zons. Fink, Monachium 2013, ISBN 978-3-7705-5669-4.

Metryka i polityka kulturalna. Teoria wiersza Opitza, Klopstocka i Bürgera w tradycji europejskiej. Ripperger & Kremers, Berlin 2014, ISBN 978-3-943999-11-2.

Eseje

Racjonalna wyrocznia. Ekspert jako rzemieślnik i wróżbita. W: Mercury. Vol. 66, Issue 760/761 = 9/10, 2012, ISSN 0026-0096, pp. 826-834.

We władzy długu: O projekcie innej gospodarki Davida Graebera. w: Merkur. Vol. 66, Issue 757 = 6, 2012, pp. 535-542.

Licencja na nauczanie ma swój dzień. W: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14 marca 2012, s. N5.

Dlaczego literaturoznawstwu przeszkadza, że literatura ma skutki? W: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nr 238, 13 października 2007, s. 39, online (PDF; 300 kB).

O wodzach i reszcie badaczy. W: Merkur. Vol. 69, No. 793 = 6, 2015, s. 17-30.

Wideo

Wideo na temat badań Remigiusza Buni (Najnowsze przemyślenia)

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności