Wikibiopedia

 

Herman Pines

Herman Pines (* 17 stycznia 1902 w Łodzi, Rosja; † 10 kwietnia 1996 w San Rafael, Kalifornia) był polsko-amerykańskim chemikiem. Jest najbardziej znany ze swoich osiągnięć w produkcji paliw wysokooktanowych.

Życie

Jako młody człowiek Pines opuścił swoją polską ojczyznę (wówczas część Rosji), ponieważ obawiał się, że jako Żyd nie będzie w stanie kontynuować kariery naukowej. W 1927 r. uzyskał tytuł inżyniera chemika w École Supérieure de Chimie Industrielle w Lyonie (obecnie École supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon), a w 1935 r. tytuł doktora chemii organicznej na Uniwersytecie Chicagowskim na podstawie rozprawy A study of the electronegativities of organic radicals. W 1928 r. (lub 1930 r.) wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i od 1930 r. pracował dla Universal Oil Products (obecnie UOP LLC) w Chicago, gdzie poznał Vladimira Ipatieva, również rosyjskiego pochodzenia, którego został asystentem i z którym nawiązał 22-letnią współpracę naukową.

W 1941 roku, oprócz pracy dla UOP, Pines został mianowany profesorem na Northwestern University w Evanston, Illinois. Po śmierci Ipatieva w 1952 roku, Pines opuścił UOP w 1953 roku, aby całkowicie poświęcić się pracy badawczej na uniwersytecie - teraz jako profesor chemii Ipatieff Research Professor of Chemistry i dyrektor Ipatieff High Pressure and Catalytic Laboratory. Przeszedł na emeryturę w 1970 roku, ale nadal był aktywny naukowo na kilka miesięcy przed śmiercią.

Pines był żonaty i miał córkę.

Działalność

Wraz z Vladimirem Ipatievem, Pines opracował w latach 30-tych proces katalityczny do produkcji paliw o wysokiej liczbie oktanowej z gazowych składników ropy naftowej (izobutanu i niektórych olefin) w niskich temperaturach i pod wpływem kwasu siarkowego (patrz rafineria ropy naftowej #alkilacja). Innym procesem opracowanym przez Pines jest katalityczna konwersja n-butanu do izobutanu. Procesy te były utrzymywane w tajemnicy przez Amerykanów. Paliwa zostały jednak udostępnione aliantom podczas II wojny światowej i podobno dały Królewskim Siłom Powietrznym przewagę w Bitwie o Anglię. Inną ważną dla działań wojennych działalnością Pinesa była analiza chemiczna paliw z zestrzelonych niemieckich samolotów. Jego wkład w zwycięstwo aliantów nad nazistowskimi Niemcami napełnił Pinesa dumą, zwłaszcza że jego matka i trzej bracia zostali prawdopodobnie zamordowani podczas Holokaustu.

Późniejsze prace Pinesa koncentrowały się również na heterogenicznej katalizie węglowodorów. Katalityczna konwersja parafin w izoparafiny jest uważana za jeden z kamieni węgielnych przemysłu naftowego.

Pines opublikował około 265 prac naukowych i posiadał 145 patentów.

Publikacje (monografie)

Reakcje węglowodorów i związków pokrewnych katalizowane zasadą, 1977

Chemia katalitycznych konwersji węglowodorów, 1981

Genesis and Evolution of the Ipatieff Catalytic Laboratories at Northwestern University, 1930-1970, 1992

Nagrody (wybór)

1956 Nagroda Fritzsche w dziedzinie olejków eterycznych od Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego

1981 Nagroda ACS w dziedzinie chemii ropy naftowej przyznawana przez Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne

1982 Chemical Pioneer Award przyznawana przez Amerykański Instytut Chemików

1983 E. V. Murphree Award in Industrial and Engineering Chemistry der American Chemical SocietyDer Catalysis Club of Chicago vergibt seit 1999 den Herman Pines Award in Catalysis, der von UOP gesponsert wird. Wśród laureatów znajduje się między innymi Tobin Marks.

Quellen und Verweise

Nachrufe

Kenan Heise: Herman Pines, 94, wynalazca, który dał światu wysokooktanowe paliwo. Chicago Tribune, 13. April 1996.

Wolfgang Saxon: Herman Pines, 94, chemik, który ulepszył paliwa. The New York Times, 21. Kwiecień 1996.

GenealogyBuff: Herman Pines, który pomógł stworzyć wysokooktanowe benzyny, umiera. Northwestern University, 8. März 2009.

Burt Davis: Herman Pines (1902-1996). In: The Founders and Innovators of Catalysis Science, Part 2. (PDF) Energeia, Band 24, Nr. 3, 2013Weblinks

Herman Pines (1902-1996) Papers. Biblioteka Uniwersytetu Northwestern (northwestern.edu)

Herman Pines - Zrewolucjonizował ogólne rozumienie katalizy. North American Catalysis Society (nacatsoc.org)

Cutler J. Cleveland: Pines, Herman. In: Encyklopedia Ziemi (eoearth.org)Einzelnachweise

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności