Wikibiopedia

 

Erich Goldhagen

Erich Goldhagen (ur. 3 sierpnia 1930 r. w Rożnowie, Polska) jest polsko-kanadyjskim historykiem i ojcem pisarza Daniela Goldhagena.

Życie

Erich Goldhagen dorastał w Czernowitz w Rumunii, która w 1940 roku stała się radziecka. Po ataku Niemiec na Związek Radziecki w 1941 r., ze względu na swoje żydowskie pochodzenie, został uwięziony w getcie w Czerniowcach, które ponownie stały się Rumunią, i przeżył tam Holokaust. Po II wojnie światowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, ożenił się z Normą Bachrach w 1957 r. i studiował historię. Jego syn Daniel urodził się w 1959 roku. Erich Goldhagen początkowo pracował jako ekspert ds. Europy Wschodniej na Brandeis University, a następnie specjalizował się w takich tematach jak mniejszości w Związku Radzieckim i Holokaust. W 1970 r. został wykładowcą na Uniwersytecie Harvarda i w Harvard Extension School, którą to funkcję pełnił aż do przejścia na emeryturę w 1995 r. Mieszka w Newton (Massachusetts), na przedmieściach Bostonu.

Kontrowersje wokół Speera

Na sugestię badaczki Holokaustu Lucy Dawidowicz, Goldhagen zaczął studiować przemówienia Heinricha Himmlera z Posen i natknął się na fragment tego dotychczas mało zauważonego dokumentu, w którym Himmler osobiście zwraca się do Alberta Speera, który najwyraźniej siedział na widowni. Następnie opublikował artykuł w czasopiśmie Midstream w październiku 1971 roku, w którym oskarżył Speera o kłamstwo, gdy Speer twierdził podczas przesłuchań przed Norymberskim Trybunałem Wojskowym, a później wielokrotnie, że był świadomy swojego współudziału w Holokauście, ale osobiście nic o tym nie wiedział. W przemówieniu tym Himmler szczegółowo opisał Holokaust. Speer napisał fundamentalną odpowiedź, w której starał się udowodnić, że chociaż był tego dnia w Poznaniu, wyjechał już do Rastenburga, zanim Himmler wygłosił swoje przemówienie. Dzisiejsze badania historyczne uznają za ustalony fakt, że Speer był obecny podczas przemówienia Himmlera. W swojej biografii Speera z 2017 r. historyk Magnus Brechtken podkreśla, że fakty są jasne: "Wszystkie współczesne dokumenty potwierdzają pobyt Speera w Poznaniu, a wszystkie twierdzenia przeciwne są powojennymi sformułowaniami".

Werke

Ideologia i przejście do komunizmu. W: Soviet Survey. A Quarterly Review of Cultural Trends. 1959.

Die Zukunft der kommunistischen Gesellschaft. In: Der Monat. Band 13, 1961, Nr. 151, S. 7-16.

Mniejszości etniczne w Związku Radzieckim. Opublikowano dla Instytutu Wschodnioeuropejskich Studiów Żydowskich w Philip W. Lown School of Near Eastern and Judaic Studies, Brandeis University 1968.

Albert Speer, Himmler i tajemnica ostatecznego rozwiązania. W: Midstream (Theodor Herzl Foundation), 1971, S. 43-50.

Świadomość etniczna wczesnych rosyjskich żydowskich socjalistów. In: Judaism. 23/1974 (Amerykański Kongres Żydowski), S. 479-496.

Weltanschauung und Endlösung. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Band 24, 1976, S. 379-405.

Umysł i duch wschodnioeuropejskich Żydów podczas Holokaustu. Harvard Univ., Cambridge, Mass. 1979.

Der Holocaust in der sowjetischen Propaganda und Geschichtsschreibung. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Band 28, 1980, S. 502-507.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności