Wikibiopedia

 

Abd al-Karim Kashmiri

Abd al-Karim Kashmiri († 1784) był indo-perskim historykiem, który napisał dzieło historyczne traktujące w szczególności o rządach Nadir Shah.

Życie i praca

Niewiele wiadomo o wczesnym życiu Abd al-Karima, pochodzącego z Kaszmiru, nie wiadomo też, kiedy się urodził. Z jego prac historycznych można jednak wywnioskować, że mieszkał w Delhi w 1739 roku, kiedy Nadir Szach zdobył to miasto po inwazji na Indie. Uciekł przed krwawą łaźnią zadaną przez Persów w Delhi, wstąpił na służbę Nadir Szacha i pozostał w jego otoczeniu, gdy zwycięski książę opuścił Delhi, by pomaszerować z powrotem do Persji. Abd al-Karim towarzyszył między innymi Nadirowi Szachowi w jego kampaniach przeciwko Afgańczykom, odwiedził grób swojego dziadka macierzystego w drodze przez Kabul, a następnie podążał za perską armią przez Khorasan, Transoxanię, Khorezmię i Māzandarān do Qazvin.

Teraz Abd al-Karim zrezygnował ze służby u Nadira Szacha, opuścił Qazvin w czerwcu 1741 roku wraz z wybitnym lekarzem Alawi Khanem, ulubieńcem Nadira Szacha, i wyruszył na pielgrzymkę do Mekki. Odbycie tej pielgrzymki było również jego głównym motywem opuszczenia Indii i dołączenia do Nadir Shah. Po trzymiesięcznym pobycie w Mekce, w kwietniu 1742 r. wsiadł w Jeddah na europejski statek, który w trakcie podróży morskiej do Indii zatrzymał się m.in. w Mokce, Puducherry i Madrasie, by ostatecznie wylądować w Kalkucie. W lipcu 1743 roku przybył z powrotem do Delhi. Jego śmierć nastąpiła w 1784 roku.

Abd al-Karim Kaszmiri napisał dzieło historyczne pod tytułem Bayān-i Wāki, obejmujące okres od inwazji Nadiru Szacha na Indie do 1784 roku. W pracy tej autor bardzo szczegółowo i obiektywnie przedstawia życie i kampanie Nadir Szacha, opierając się na własnych obserwacjach i informacjach od sług księcia, w tym Alawi Khana. Ponadto Abd al-Karim opisuje podróże, które sam odbył, jak np. pielgrzymkę do Mekki, oraz daje przegląd wydarzeń politycznych w Imperium Mughalskim swoich czasów. Częściowe tłumaczenia dzieła, napisanego w języku perskim, dokonali Paulus w Repertorium für die morgenländische und biblische Litteratur (Jena 1789), F. Gladwin pod tytułem The Memoirs of Khoja Abdulkurreem a Cashmerian of distinction (Calcutta 1788; London 1793) oraz Louis-Mathieu Langlès jako Voyage de l’Inde à la Mekke (pierwszy tom Collection portative des voyages, Paris 1797). Nowe wydanie opublikował K. B. Nasim (Bayān-e Wāqi, Lahore 1970).

Literatura

S. Maqbul Ahmad: Abd-al-Karim Kašmiri. W: Encyclopædia Iranica, 1st vol. (1985), s. 125 (online).

Mohammad Shafi: Abd al-Karim Kashmiri. W: Encyklopedia islamu, wyd. 2, 1 t. (1960), s. 71f.

Pokrewne

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności