Wikibiopedia

 

Wacław Depo

Wacław Tomasz Depo (* 27 września 1953 w Szydłowcu koło Radomia, Polska) jest arcybiskupem częstochowskim.

Życie

Po ukończeniu szkoły wstąpił do seminarium duchownego w Sandomierzu. 3 czerwca 1978 r. przyjął sakrament święceń kapłańskich z rąk Piotra Gołębiowskiego, administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej. Po krótkim okresie wikariatu rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył w grudniu 1980 r. z tytułem magistra, a w 1984 r. uzyskał stopień doktora. W 1990 r. został rektorem seminarium duchownego w Sandomierzu. 25 marca 1992 r. został inkardynowany do diecezji radomskiej, gdzie pracował jako profesor dogmatyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. W 1999 r. Depo został przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów, a w latach 2000-2006 był adiunktem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie.

5 sierpnia 2006 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem zamojsko-lubaczowskim. Konsekrował go na biskupa arcybiskup przemyski Józef Michalik 9 września 2006 r. w katedrze zamojsko-lubaczowskiej; współkonsekratorami byli biskup radomski Zygmunt Zimowski i jego poprzednik na urzędzie Jan Śrutwa. Jest świeckim przedstawicielem Konferencji Episkopatu Polski.

29 grudnia 2011 r. Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą częstochowskim. Inauguracja odbyła się 2 lutego 2012 r.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności