Wikibiopedia

 

Hendryk Malewski

Hendryk Malewski (ur. 24 lipca 1953 r. w Litewskiej SRR) jest polsko-litewskim kryminalistą, biegłym sądowym, prawnikiem zajmującym się postępowaniem karnym i profesorem w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mykolasa Romerisa.

Życie

Hendryk Malewski ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego w 1976 r., a następnie w latach 1976-1983 pracował jako ekspert w Departamencie Kryminalistyki litewskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W latach 1983-1990 wykładał również na Wydziale Dyscyplin Specjalnych na Wileńskim Wydziale Szkoły Policyjnej w Mińsku. Później studiował w Aspiranturze i uzyskał tytuł doktora prawa w 1997 roku.

Od 1990 r. Hendryk Malewski wykładał w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminologii w Akademii Policyjnej, był starszym asystentem i zastępcą kierownika Katedry Kryminologii (1994-1997) oraz kierownikiem Katedry Kryminologii w Litewskiej Akademii Policyjnej (od 1997 r.). Od 2001 r. wykłada jako profesor kryminalistyki na Akademii Prawa (następnie na Litewskim Uniwersytecie Prawa i Uniwersytecie MRU) oraz na Uniwersytecie w Szawlach.

Jego specjalizacje dydaktyczne i badawcze obejmują taktykę i metodologię dochodzeń (kryminalistyka, taktyka kryminalna).

Publikacje

Podstawy kryminalistyki (podręcznik) / Kriminalistikos technikos pagrindai, współautor

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności