Wikibiopedia

 

Bogdan Franczyk

Bogdan Franczyk (ur. 6 grudnia 1955 r. w Lwówku Śląskim, Polska) jest polsko-niemieckim informatykiem i wykładowcą uniwersyteckim. Jest profesorem zarządzania informacją w Instytucie Systemów Informacyjnych na Uniwersytecie w Lipsku oraz profesorem systemów informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Życie

Bogdan Franczyk jest żonaty z Marią Franczyk i ma dwoje dzieci.

Po ukończeniu studiów na kierunku automatyka i elektrotechnika na Uniwersytecie Zielonogórskim otrzymał trzyletnie stypendium doktoranckie z byłej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Turyngii w byłej NRD. W 1985 r. Franczyk uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Uniwersytecie Technicznym w Ilmenau (TU) w dziedzinie cybernetyki biomedycznej z ogólną oceną summa cum laude. Tematem jego rozprawy doktorskiej było "Badanie topologicznego modelowania stanu układu sercowo-naczyniowego i jego zastosowanie w klinicznym monitorowaniu intensywnej terapii". Następnie w 1998 roku uzyskał habilitację na Uniwersytecie Technicznym w Ilmenau na temat "Wkład w rozwój dużych systemów oprogramowania w zorientowanych obiektowo systemach produkcji oprogramowania". Z Turyngii przeniósł się do Nadrenii Północnej-Westfalii, na Uniwersytet Duisburg-Essen, gdzie w latach 1997-2002 pracował w Instytucie Informatyki. Obecnie Bogdan Franczyk pracuje na Uniwersytecie w Lipsku jako zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych.

Promocja nauki i biznesu

Franczyk jest organizatorem licznych wydarzeń naukowych, w tym warsztatów, konferencji i komitetów programowych, a także inicjatorem i przewodniczącym "Net.Object Days" (NODe), jednej z największych konferencji poświęconych tworzeniu oprogramowania obiektowego. Jest również założycielem i przewodniczącym stowarzyszenia "Smalltalk and Java in Industry and Education" (STJA), poprzez które aktywnie wspiera współpracę między instytucjami naukowymi i przemysłem. Z jego inicjatywy powstało również Logistics Living Lab, laboratorium logistyczne na Uniwersytecie w Lipsku. Bogdan Franczyk jest kluczowym inicjatorem dialogu między naukowcami z Polski i Niemiec, w tym jako członek Niemieckiego Towarzystwa Informatycznego. Posiada honorowy tytuł profesora informatyki na Uniwersytecie Zielonogórskim i był profesorem wizytującym w Instytucie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na australijskim Swinburne University of Technology.

Franczyk jest członkiem zarządu Leipzig/Halle Logistics Network, a od 2017 r. pełni funkcję prezesa zarządu Institute for Applied Informatics (InfAI). InfAI jest największym instytutem badawczym i transferowym w Saksonii w sektorze oprogramowania, koncentrującym się na badaniach nad big data / smart data, logistyką, analityką danych, modelowaniem procesów biomedycznych i technicznych, przemysłem energetycznym i badaniami usług. Franczyk stał się znany ze swojego wkładu badawczego w obszarach inżynierii oprogramowania w dużych systemach oprogramowania e-biznesowego, opartych na agentach systemach e-negocjacji i wykorzystaniu dużych zbiorów danych, w tym w ramach centrum kompetencji BMBF "SCAlable Data Services" (SCADS). Praca ta zaowocowała specjalistycznymi książkami i ponad 140 publikacjami, a także nadzorem nad licznymi rozprawami doktorskimi.

Oprócz działalności naukowej, kariera zawodowa Bogdana Franczyka wynikała również z zastosowania jego odkryć w biznesie. Jest konsultantem i kierownikiem badań w kilku wiodących niemieckich i amerykańskich firmach IT. W ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i przemysłowych, nowe standardy oprogramowania, takie jak Adaptive Services Grid, zostały opracowane przy aktywnym zaangażowaniu Franczyka.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności