Wikibiopedia

 

Petrus Artomius

Petrus Artomius (* 26 lipca 1552 w Grodzisku Wielkopolskim jako Piotr Krzesichleb; † 2 sierpnia 1609 w Thorn) był polskim kaznodzieją luterańskim, a także kolekcjonerem, redaktorem i tłumaczem pieśni sakralnych.

Życie i kariera

W 1573 r. Artomiusz został wychowawcą dwóch młodych szlachciców, a w 1577 r. studiował teologię w Wittenberdze. W 1578 r. powrócił do rodzinnej Polski jako kaznodzieja luterański w Warszawie, Węgrowie i Kryłowie. Od 1586 r. mieszkał jako polski kaznodzieja w kościele Najświętszej Marii Panny i św. Zmarł w Toruniu 2 sierpnia 1609 r. i tam został pochowany.

Artomiusz jest szczególnie ważny jako kolekcjoner, redaktor i tłumacz pieśni sakralnych. Jego pierwszy hymn, tak zwany Thorner Kantional, został opublikowany w 1587 roku. Do 1728 r. doczekał się on wielu nowych wydań.

Literatura i źródła

Günter Kratzel: Kancjonał toruński z 1587 roku i jego niemieckie pierwowzory. Przyczynek do badań nad polsko-niemieckimi relacjami pieśniowymi w dobie polskiej reformacji. Rozprawa inauguracyjna na Uniwersytecie w Kolonii. Düsseldorf 1963. 243 s., w tym s. 214-228 teksty, s. 229-239 bibliografia i s. 240-243 lista śpiewników.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności