Wikibiopedia

 

Mateusz Bogucki

Mateusz Bogucki (ur. 1 kwietnia 1973 r.) jest polskim archeologiem średniowiecznym i numizmatykiem.

Kariera

W latach 1994-2005 studiował w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 r. napisał pracę magisterską na temat wczesnośredniowiecznego znaleziska srebrnej biżuterii ze wsi Brodzikowo, woj. warmińsko-mazurskie w pobliżu Andrzeja Buko. W 2005 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy dotyczącej handlu i ośrodków rzemieślniczych w strefie bałtyckiej we wczesnym średniowieczu pod rządami Andrzeja Buko. Od 2004 r. pracuje jako archeolog i numizmatyk w Instytucie Archeologii i Etnologii, Zakładzie Archeologii Średniowiecza Akademii Nauk w Warszawie.

Bogucki jest kierownikiem projektu nowej inwentaryzacji znalezisk monet wczesnośredniowiecznych w Polsce (400-1150). Doprowadził również do odrzucenia wcześniejszej opinii badawczej, że monety pierwszych królów Polski były bite wyłącznie w celach reprezentacyjnych, ponieważ był w stanie udowodnić w licznych indywidualnych badaniach, że królowie, a być może także magnaci, często anonimowo naśladowali wzorce zachodnioeuropejskie. W październiku 2015 roku ukończył przewód habilitacyjny na Uniwersytecie Warszawskim.

Wraz z Aleksandrem Bursche organizuje XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny 2021 w Warszawie.

W 2007 roku otrzymał Robinson Visiting Studentship w Wolfson College i Fitzwilliam Museum, University of Cambridge.

W 2013 r. był wizytującym badaczem na Uniwersytecie w Aarhus w Danii.

Publikacje (wybór)

Współautor

mit Marek Franciszek Jagodziński und Daniel Makowiecki: Katalog der Geweih- und Knochenobjekte aus Janów Pomorski. = Katalog der Geweih- und Knochenobjekte aus Janów Pomorski. In: Eugeniusz Cnotliwy: Geweih- und Knochenobjekte aus Janów Pomorskieg. = Geweih- und Knochenobjekte aus Janów Pomorski (= Studien zu Truso. 2). 3 Bände. Museum für Archäologie und Geschichte in Elbląg, Elbing 2013, ISBN 978-83-919291-2-4, S. 221-259.

mit Dobrochna Gorlińska, Stanisław Suchodolski, Peter Ilisch, Dorota Malarczyk und Tomasz Nowakiewicz: Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar 3: Frühmittelalterliche Münzfunde aus Masowien, Podlachien und Mittelpolen. Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Warschau 2015, ISBN 978-83-63760-61-8.

z Peterem Ilischem, Dorotą Malarczyk, Michałem Kuleszą, Jerzym Pinińskim i Tomaszem Nowakiewiczem: Wczesnośredniowieczne znaleziska monet z terenu Polski. Inwentarz 5: Wczesnośredniowieczne znaleziska monet z Warmii i Mazur. Znaleziska z Polski 2011-2013. addenda et corrigenda. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63760-85-4.

Współredaktor

ze Stanisławem Suchodolskim: Obieg pieniężny w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych. Czas, zasięg, intensywność. Międzynarodowe sympozjum z okazji 50-lecia "Wiadomości numizmatycznych". Warszawa, 13-14 października 2006 r. Wydawnictwo Avalon, Warszawa i in. 2007, ISBN 978-83-60448-38-0.

mit Beata Jurkiewicz: Janów Pomorski, Zustand. 1: Ergebnisse der archäologischen Rettungsforschung 2007-2008 = Janów Pomorski, Ort. 1: Archäologische Rettungsgrabungen 2007-2008 (= Studien zu Truso. 1, 1-3). 3 Bände. Museum für Archäologie und Geschichte in Elbląg, Elbing 2012, ISBN 978-83-63016-12-8;

Band 1: Vom Paläolithikum bis zur Frühzeit der Völkerwanderung. = Vom Paläolithikum bis in die frühe Völkerwanderungszeit (= Studien zu Truso. 1, 1). 2012;

Band 2: Von der späten Völkerwanderungszeit bis zur Neuzeit. = Von der späten Völkerwanderungszeit bis zur Neuzeit (= Studien zu Truso. 1, 2). 2012;

Band 3: Analyse. = Analysen (= Studien zu Truso. 1, 3). 2012.

mit Peter Ilisch und Stanisław Suchodolski: Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar. Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Warschau 2013-*.

with Marian Rębkowski: Economies, Monetization and Society in the West Slavic Lands 800-1200 AD. Wolińskie Spotkania Mediewistyczne II. Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN u. a., Szczecin 2013, ISBN 978-83-63760-16-8.Since 2004, he has published numerous articles in numismatic and archaeological journals in Poland and abroad and anthologies on the beginnings of the use of money in Poland and on early medieval trading settlements on the Baltic Sea.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności