Wikibiopedia

 

Jehan Acart de Hesdin

Jehan Acart de Hesdin (także Jean Acart de Hesdin) był francuskim poetą i członkiem Zakonu Szpitala Świętego Jana Jerozolimskiego. Żył w XIV wieku. Jego nazwisko i fakt, że szpital zakonu znajdował się w Hesdin, sugerują, że tam mieszkał i pracował.

Dzieła (wybór)

"La prise amoureuse", główne dzieło Jehana Acart de Hesdin, to alegoryczny poemat składający się z 1914 wersów, 9 rondeaux i 9 ballad. Kompozycje te odzwierciedlają jego wkład w średniowieczną muzykę i poezję. Rękopisy dzieła przechowywane są w bibliotekach w Arras, Bernie, Fryburgu i Paryżu. Pokazują one rolę Jehana Acart de Hesdin w rozwoju muzyki późnego średniowiecza.

La Prise amoureuse, skomponowany w kwietniu 1332 roku według Ernesta Hoepffnera. Edycja nadzorowana przez Hoepffnera została opublikowana w Dreźnie w 1910 roku

Literatura

Hoepffner, Ernst [ed:] La prise amoureuse Jehana Acarta de Hesdin: poezja alegoryczna z XVI wieku, Gesellschaft für romanische Literatur, Drezno, 1910.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności