Wikibiopedia

 

Jan Błoński (działacz sportowy)

Jan Błoński (* 19 grudnia 1949 w Kuryłówce; † 15 grudnia 2020 w Warszawie) był polskim działaczem sportowym w saneczkarstwie.

Jako student prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, Jan Błoński był aktywnym wioślarzem w Akademickim Związku Sportowym, polskim studenckim stowarzyszeniu sportowym. W latach 1980-1988 był wiceprezesem Ludowych Zespołów Sportowych, zrzeszenia klubów sportowych. W 1988 r. został wybrany na prezesa Polskiej Federacji Saneczkowej Polski Związek Sportów Saneczkowych (PZSSan) i pełnił tę funkcję do 26 czerwca 2010 r. Po śmierci pełniącego obowiązki prezesa Federacji Saneczkowej Michała Jasnosza 29 września 2019 r. powrócił na swoje stanowisko. Błoński powrócił do sterów polskiej federacji jako tymczasowy prezes 29 września 2019 r. i pozostał tam do 12 września 2020 r. Przez wiele lat był także członkiem zarządu i prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu Błońskiego w Krynicy-Zdroju powstał sztucznie mrożony tor saneczkowy. Został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową FIL.

Błoński od ukończenia studiów pracuje w branży turystycznej. W latach 1995-1998 pełnił funkcję wiceprezesa Urzędu Sportu i Turystyki i jako taki był współodpowiedzialny za legislację w zakresie turystyki w Sejmie RP, w szczególności za ustawę o usługach turystycznych z 1997 roku. Od 2011 roku jest prezesem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (MROT). Błoński wykładał na kilku uczelniach wyższych, a w latach 2006-2010 był kanclerzem Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie.

Błoński zmarł na COVID-19 cztery dni przed swoimi 71. urodzinami.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności