Wikibiopedia

 

Bolesław Gutowski

Bolesław Gutowski (* 21 kwietnia 1888 w Rzewniu; † 27 sierpnia 1966 w Warszawie) był polskim fizjologiem.

Życie

Bolesław Gutowski urodził się 21 kwietnia 1888 r. w Rzewniu (mazowieckie). Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1922 r. Jako fizjolog i profesor Uniwersytetu Warszawskiego i SGGW prowadził pionierskie prace z zakresu fizjologii zwierząt oraz badania nad neurohormonami mózgu i wpływem histaminy na produkcję kwasu żołądkowego.

Bolesław Gutowski opublikował swoją pierwszą pracę naukową jako student trzeciego roku. Jego pierwszym znaczącym osiągnięciem było zasadnicze opracowanie metody bioanalizy do ekstrakcji substancji czynnych z narządów i tkanek w 1923 roku. Metoda ta szybko stała się podstawową metodą badań neurofizjologicznych i endokrynologicznych. W swojej rozprawie habilitacyjnej z 1926 r. Gutowski udowodnił istnienie w mózgu substancji czynnych kontrolujących ciśnienie krwi. Jako kierownik Zakładu Fizjologii Weterynaryjnej Gutowski badał chemiczno-hormonalną i neurologiczną regulację produkcji soku żołądkowego i trzustki u psów i ptaków.

Druga wojna światowa przerwała działalność naukową i dydaktyczną Gutowskiego. Jako porucznik Wojska Polskiego brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., został internowany w obozie jenieckim w Grazowcu w ZSRR, a następnie przez trzy lata służył jako lekarz w armii generała Andersa. Po wojnie spędził dwa lata w Anglii, gdzie pracował jako profesor w Royal (Dick) Veterinary College w Edynburgu na stanowisku dziekana.

Latem 1947 r. Gutowski powrócił na katedrę w Warszawie i przeprowadził liczne serie fizjologicznych badań trawiennych na przeżuwaczach. Badania dotyczyły metabolizmu azotu w jelicie grubym i przedżołądku owiec i bydła, a także procesu trawienia związanego z rozkładem włókna surowego po dodaniu do diety azotu niebiałkowego zamiast białka.

Badał również wydzielanie żołądkowe, aktywność motoryczną jelita grubego i przewód pokarmowy dzikich zwierząt. Pod jego kierunkiem opracowano metodę usuwania szpiku kostnego i przeprowadzono liczne analizy szpiku kostnego i krwi dzikich zwierząt. Osobny rozdział poświęcono badaniom nad fizjologią rozrodu świń i lisów srebrzystych.

Bolesław Gutowski był twórcą szkoły fizjologicznej, która cieszyła się uznaniem zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Bolesław Gutowski zmarł 27 sierpnia 1966 roku w Warszawie.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności