Wikibiopedia

 

Lista Heinza

Heinz Liste (* 5 maja 1923 w Nordheim, powiat Posen, Polska; † 26 stycznia 1990 w Barby) był niemieckim rolnikiem i członkiem NRD Volkskammer w latach 1958-1963.

Życie

Syn rolnika, ukończył praktykę rolniczą w latach 1937-1940 po ukończeniu szkoły podstawowej w Töschwitz. W latach 1941/42 uczęszczał do szkoły rolniczej w Lüben. Liste był członkiem NSDAP od 1941 roku. Został powołany do Wehrmachtu w celu odbycia służby wojskowej, a 2 lipca 1944 r. dostał się do sowieckiej niewoli w stopniu kaprala.

Jesienią 1949 r. wrócił do Niemiec i został nowym rolnikiem w Barby, dzielnicy Zeitz. W 1950 r. został członkiem Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB), a w 1951 r. Demokratischen Bauernpartei Deutschlands (DBD). W 1954 r. został drugim przewodniczącym, a następnie przewodniczącym okręgowego komitetu wykonawczego DBD w Schönebeck (Łaba). W latach 1954-1956 ukończył wieczorową szkołę techniczną w Barby, zdając egzamin na mistrza rolnika. Od 1957 r. był radnym miejskim w Barby i kandydatem do rady powiatu Schönebeck. W 1958 r. był współzałożycielem i prezesem rolniczej spółdzielni produkcyjnej (LPG) "Neue Heimat" w Zeitz, później prezesem LPG "Helles Ufer" w Barby i wreszcie kierownikiem spółdzielczego działu produkcji roślinnej (KAP) w Barby. W latach 1958-1963 był członkiem Izby Ludowej jako członek grupy parlamentarnej DBD.

Wyróżnienia

1957 Odznaka honorowa Frontu Narodowego

1984 Honorowy tytuł Bohatera Pracy

Literatura

Podręcznik Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 3. okres wyborczy, Kongress-Verlag Berlin, 1959.

Harry Waibel: Słudzy wielu panów. Byli funkcjonariusze NS w SBZ/DDR. Peter Lang, Frankfurt nad Menem i in. 2011, ISBN 978-3-631-63542-1, s. 203.

Hans-Joachim Liste: Unsere Flucht vor der Front, Verlag Militzke, 2004, ISBN 3-86189-724-5.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności