Wikibiopedia

 

Jan Kleczyński (kompozytor)

Jan Kleczyński (* 8 czerwca 1837 w Janiewiczach, gubernia wołyńska; † 15 września 1895 w Warszawie) był polskim pianistą, kompozytorem, krytykiem muzycznym i nauczycielem muzyki.

Kleczyński studiował grę na fortepianie u Antoine'a François Marmontela w Konserwatorium Paryskim w latach 1859-1866, a także teorię muzyki i kompozycję u François Bazina i Michele Carafy. Przez ponad trzydzieści lat występował w Polsce jako pianista koncertowy i kameralista. Z powodzeniem koncertował w Paryżu w latach 1862 i 1864. Jego repertuar obejmował utwory Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina, Johanna Nepomuka Hummla, Franza Liszta, Felixa Mendelssohna Bartholdy'ego, Camille'a Saint-Saënsa, Roberta Schumanna, Carla Marii von Webera oraz kompozycje własne.

Od 1867 r. pisał artykuły do takich czasopism jak "Bluszcz", "Tygodnik Ilustrowany", "Tygodnik Powszechny", "Kurier Warszawski", "Kurier Codzienny" i "Echo Muzyczne". Był jednym z założycieli Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, którego w latach 1875-1877 był sekretarzem, a w latach 1877-78 dyrektorem muzycznym. Na organizowanych przez siebie wieczorach muzycznych wykonywał także własne utwory. W Resursie Obywatelskiej w Warszawie wygłosił w 1879 r. i ponownie w 1883 r. odczyty na temat interpretacji dzieł Chopina, które następnie zostały opublikowane w formie książkowej. W 1882 r. opublikował wraz z Gebethnerem i Wolffem dziesięciotomową edycję źródłowo-krytyczną dzieł wszystkich Chopina.

W latach 1880-1894 Kleczyński był właścicielem i redaktorem naczelnym "Echa Muzycznego", które pod jego kierownictwem rozszerzało swoją zawartość, zmieniając nazwy na "Echo Muzyczne i Teatralne" oraz "Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne". Opublikował tam ponad tysiąc artykułów i ważniejszych wypowiedzi na temat twórczości Giovanniego Palestriny, Franza Liszta, Johannesa Brahmsa, Richarda Wagnera i Władysława Żeleńskiego. Interesował się również folklorem i jako jeden z pierwszych zbierał pieśni góralskie, które publikował w swoim czasopiśmie.

Od 1881 r. Kleczyński udzielał prywatnych lekcji gry na fortepianie. W latach 1887-1889 prowadził klasę fortepianu w warszawskim Instytucie Muzycznym. Jest autorem kilku dzieł z zakresu dydaktyki muzycznej. Jako kompozytor pozostawił po sobie utwory fortepianowe, kameralne i pieśni.

Źródła

Polska Biblioteka Muzyczna: Jan Kleczyński

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina: Jan Kleczyński

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności