Wikibiopedia

 

Andrzej Bartke

Andrzej Bartke jest polsko-amerykańskim biologiem i emerytowanym profesorem geriatrii na Southern Illinois University.

Bartke ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w 1962 roku. Następnie wyjechał do USA, gdzie ukończył studia doktoranckie na University of Kansas w 1965 roku. Okres podoktorski spędził w Worcester Foundation for Experimental Biology.

Andrzej Bartke bada mechanizmy długowieczności na myszach. Udało mu się wykazać, że myszy Ames-Dwarf żyją szczególnie długo z powodu braku hormonu wzrostu.

Nagrody

Nagroda dla myszy Methuselah

Nagroda Freda Conrada Kocha 2015

Nagroda za długowieczność 2017

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności