Wikibiopedia

 

Zbigniew Cywiński

Zbigniew Cywiński (ur. 12 lutego 1929 w Toruniu) - polski inżynier budownictwa i wykładowca akademicki.

Życie

Cywiński rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej w 1949 roku. Pracę dyplomową napisał w 1953 r. pod kierunkiem Stanisława Błaszkowiaka na temat mostów stalowych. Następnie został asystentem w jego katedrze i pracował w biurze projektów budownictwa kolejowego. Ponieważ Cywiński chciał poświęcić się teorii, w 1956 r. przeniósł się do Katedry Mechaniki Budowli, którą objął wówczas Witold Nowacki. Z wyjątkiem działalności dydaktycznej za granicą i na wydziale Politechniki Gdańskiej, Cywiński pozostał związany z Katedrą Mechaniki Budowli, którą kierował w latach 1993-1999.

W 1964 r. ukończył pracę doktorską na temat rozszerzenia teorii skręcania siłami łukowymi, której skrócona wersja, Skręcanie cienkościennego pręta o zmiennym, po prostu symetrycznym przekroju otwartym, została opublikowana przez Cywińskiego w tym samym roku w czasopiśmie Der Stahlbau. Cywiński habilitował się w 1968 r., ale dopiero w 1978 r. został mianowany profesorem i do 2000 r. pracował jako wykładowca akademicki na Politechnice Gdańskiej. W latach 1984-1987, 1993-1996 i 1996-1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego swojej uczelni.

Dzięki swoim badaniom nad uogólnieniem teorii skręcania sił łukowych przez W. S. Wlassowa i systemem opartym na F. W. Bornscheuera, Cywiński po mistrzowsku rozszerzył ramy teorii konstrukcji cienkościennych. Ten kierunek badań pozostał niezmienny w pracy naukowej Cywińskiego.

Równolegle do pracy w Polsce Cywiński działał również za granicą. W latach 1965-1966 pracował jako konsultant na Uniwersytecie w Bagdadzie, a w latach 1970-1973 jako adiunkt w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Mosulu. W latach 1979-1980 pracował jako ekspert UNESCO w Mogadiszu, a w latach 1987-1988 jako profesor na Uniwersytecie Tokijskim. "Japońskie doświadczenia i przygody - zauważa jego gdański kolega Jerzy Ziółko - pozwoliły mu wreszcie całościowo spojrzeć na świat techniki". Świadczy o tym zaangażowanie Cywińskiego w ochronę historycznie znaczących konstrukcji inżynierskich - takich jak stare mosty w Delcie Wisły koło Tczewa (Dirschau 1857 i 1891). Wspólnie z Waldemarem Affeltem zainicjował w 1993 r. cykl konferencji na ten temat na Politechnice Gdańskiej, z których czwarta odbyła się w 2005 r. Cywiński był również aktywny na polu biografii inżynierskich. Wspierał Karla-Eugena Kurrera w jego monografiach poświęconych historii inżynierii budowlanej, publikując materiały dotyczące polskich naukowców z dziedziny inżynierii budowlanej, mechaniki budowli i budownictwa: Macieja Bieńka, Romana Ciesielskiego, Ryszarda Dąbrowskiego, Maksymiliana Tytusa Hubera, Feliksa Jasińskiego, Witolda Nowackiego, Wacława Olszaka i Witolda Wierzbickiego.

Cywiński był zaangażowany w działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii Mostowej i Konstrukcyjnej (IABSE) jako zastępca delegata do Stałego Komitetu i członek Komisji Roboczej 7 Zrównoważonej Inżynierii. Był członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa (ASCE) oraz członkiem rzeczywistym Instytutu Inżynierii Strukturalnej.

Cywiński jest autorem ponad 750 publikacji, z których jedna trzecia jest w języku angielskim i niemieckim. Nie tylko złożył liczne manuskrypty do czasopisma Stahlbau, ale także odgrywał aktywną rolę w naukowej radzie doradczej do końca 2018 roku; Cywiński jest honorowym członkiem naukowej rady doradczej Stahlbau od początku 2019 roku. Cywiński opublikował liczne recenzje książek w czasopismach Inżynieria i Budownictwo, Inżynieria Morska i Geotechnika oraz Archives of Civil Engineering.

Wśród odznaczeń przyznanych Cywińskiemu znajdują się Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal im. Profesora Stefana Kaufmanna Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB).

Pisma

Cywiński, Z.: Skręcanie pręta cienkościennego o zmiennym, prostym symetrycznym, otwartym przekroju, w: Stahlbau 33. vol. (1964), nr 10, s. 301-307.

Cywiński, Z.: Bimoment distribution method for thin-walled beams, w: Der Stahlbau, 47. vol. (1978), H. 4, s. 106-113 i H. 5, s. 152-157.

Cywiński, Z.: Simplified evaluation of wrought iron bridges, w: Stahlbau, 54th Vol. (1985), H. 4, s. 103-106.

Cywiński, Z.: The "conflict" of theory and practice in civil engineering education, w: International Congress of Engineering Deans and Industry Leaders, Melbourne 1995, Congress Proceedings, s. 298-303.

Cywiński, Z.: Humanities & Arts - essential agents of contemporary engineering education, in: SEFI Annual Conference Humanities and Arts in a Balanced Engineering Education, Krakau 1997, Tagungsband, S. 22-35.

Cywiński, Z., Kido, E. M.: Urban bridge aesthetics: Die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts, in: IABSE 16. Kongress, Luzern 2000, Kongressbericht, S. 14-15; CD-ROM, 8 S.

Cywiński, Z.: Aktuelle Philosophie der Nachhaltigkeit im Bauwesen, in: Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, ASCE, Vol. 127 (2001), Nr. 1, S. 12-16.

Cywiński, Z.: Geschichte eines "Paradoxons" für dünnwandige Bauteile mit variablen offenen Querschnitten, in: International Journal for Stability and Dynamics, Vol. 1 (2001), No. 1, pp. 47-58.

Cywiński, Z.: Zur Ähnlichkeit der Drill- und Biegeträger-Formeln für dünnwandige Stäbe, in: Stahlbau, 72. Jg. (2003), H. 8, S. 609-614.

Cywiński, Z.: 100 Years of the Technical University Education in Gdańsk 1904-2004. POLNORD-Wydawnictwo OSKAR, Gdańsk 2004; 2nd ed. Gdańsk 2006.

Cywiński, Z.: Forming rate method for center-compressed thin-walled bars with single and double symmetrical open cross-sections, in: Stahlbau, 74. vol. (2005), no. 12, pp. 916-924.

Cywiński, Z.: On the development of stiffness matrices for thin-walled members, in: Stahlbau, 78. vol. (2009), no. 2, pp. 103-107.

Chróścielewski, J., Cywiński, Z., Sitarski, A.: Conventional and advanced bendig strength analysis of common and castellated, homogeneous and hybrid I-beams, in: Stahlbau, 81. vol. (2012), H. 2, pp. 142-150.

Kido, E. M., Cywiński, Z.: The colors of steel bridges in Japan - principles and examples, in: Stahlbau, 85. vol. (2016), H. 3, pp. 181-194.

Kido, E. M., Cywiński, Z.: Aesthetic perception of steel-glass architecture in Japan, in: Stahlbau, 86th vol. (2017), no. 6, pp. 515-526.

Sources

Laudatio, Inżynieria i Budownictwo 3/2004 Laudatio, Inżynieria i Budownictwo 3/2004 (polnisch)

Ziółko, J.: Zbigniew Cywiński 80 Jahre. In: Stahlbau, 78th Jg., (2009), H. 2, S. 133-135.

Cywinski, Z.: Ninety-year jubilee thanks and reflections, (Des Neunzigjährigen Jubiläums-Dank und -Gedanken). In: PG WRITER, APRIL 2019, no. 4 (238), YEAR XXVI, PP. 21-24

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności