Wikibiopedia

Vera Meyer

Vera Meyer (ur. 1970 w Hoyerswerda) jest niemiecką biotechnologiem i profesorem na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, gdzie kieruje Katedrą Mikrobiologii Stosowanej i Molekularnej. Pod względem naukowym Meyer specjalizuje się w badaniach nad kulturami pleśni i grzybów. Pracuje również pod pseudonimem jako artystka wizualna, łącząc swoją wiedzę z zakresu mikrobiologii, zwłaszcza grzybów, ze środkami artystycznymi, aby w interdyscyplinarny sposób uwidocznić potencjał grzybów.

Życie

Vera Meyer studiowała biotechnologię na Uniwersytecie w Sofii (Bułgaria) oraz na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, gdzie w 1996 r. uzyskała dyplom biotechnologa. W 2001 r. uzyskał tytuł doktora w dziedzinie mikrobiologii i genetyki w Instytucie Biotechnologii TU Berlin. W kolejnych latach, od 2002 do 2008 r., pracowała tam jako asystent naukowy i kierownik laboratorium, a w 2008 r. uzyskała habilitację z mikrobiologii i genetyki.

W 2003 r. w ramach badań wyjechała do Londynu do Imperial College of Science, Technology and Medicine jako visiting scientist. W latach 2005-2006 wyjechała na kolejny rok jako visiting scientist na Uniwersytet w Lejdzie (Holandia). W 2005 r. otrzymała nagrodę Dechema Young Scientist Award. W 2008 r. rozpoczęła trzyletnią asystenturę na Uniwersytecie w Lejdzie w dziedzinie mikrobiologii molekularnej i biotechnologii. Od 2011 r. jest profesorem w Instytucie Biotechnologii TU Berlin i kieruje Katedrą Mikrobiologii Stosowanej i Molekularnej. Jej prace naukowe z zakresu biotechnologii grzybów zostały opublikowane w ponad 90 profesjonalnych wydawnictwach (stan na maj 2019 r.).Pod pseudonimem V. meer, Vera Meyer od 2008 r. zajmuje się również sztuką wizualną. Początkowo skupiała się na malarstwie i grafice, ale od 2013 roku coraz częściej zajmuje się rzeźbą i sztuką obiektu. Jej praca naukowa z grzybami w zakresie mikrobiologii zainspirowała ją do łączenia przypadkowych znalezisk, takich jak grzyby leśne, drewno i złom, w celu stworzenia objet trouvé. Prace Meyer można podzielić na kategorie, które jednocześnie opisują rozwój jej drogi artystycznej: malarska - graficzna - rzeźbiarska - biologiczna. Meyer nie oddziela spojrzenia naukowego od artystycznego, ale chce wykorzystać środki artystyczne do szerszego upowszechnienia wiedzy o potencjale grzybów dla biotechnologii i zrównoważonej biogospodarki.

Nauka

Badania nad fabryką komórek Aspergillus niger były od dawna przedmiotem zainteresowania Meyera. Interesuje się bardziej efektywnym wykorzystaniem Aspergillus niger do produkcji białek i enzymów w kontekście zrównoważonej biogospodarki. Zespół naukowy Meyera z TU Berlin stosuje podejście holistyczne, łącząc metody z dziedziny biologii syntetycznej i biologii systemów. Metody inżynierii genetycznej, takie jak CRISPR-Cas9 i tworzenie dużych zbiorów danych omicznych dla Aspergillus niger, są wykorzystywane do przewidywania funkcji genów i sieci regulacji genów. Pozwoliło to zespołowi Meyera nie tylko zoptymalizować Aspergillus niger jako fabrykę białek, ale także po raz pierwszy wykorzystać go do produkcji leków (patent europejski EP 3 119 900 B1). Synteza biologii systemów i biologii syntetycznej jest jak dotąd niezbadanym obszarem naukowym. Celem długoterminowym jest umożliwienie przejścia od biologii opisowej do biologii predykcyjnej.

Praca

Meyer jest zaangażowana w angażowanie naukowców-obywateli w badania, np. w projekt Mind the Fungi! uruchomiony w 2018 r. W ramach tego projektu Instytut Biotechnologii współpracuje z mieszkańcami Berlina, artystami i projektantami, aby zbadać potencjał grzybów nadrzewnych dla świata opartego na zasobach odnawialnych. Ponadto aktywnie promuje współpracę z artystami poprzez projekty “artist in residence” na wydziale. Opowiada się również za zmianą paradygmatu publikacji naukowych i wzywa do stworzenia kultury otwartego dostępu. W 2014 r. Meyer założyła pierwsze czasopismo o otwartym dostępie w dziedzinie biotechnologii grzybów (Fungal Biology and Biotechnology), którego od tego czasu jest współredaktorem.

Jest rzeczniczką międzynarodowej sieci Eurofung, w której szczególnie angażuje się w promowanie opracowywania nowych antybiotyków, mogących przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wieloopornych zarazków. Wyniki zorganizowanego przez nią w Berlinie think tanku na ten temat zostały opublikowane w formie białej księgi w czasopiśmie Fungal Biology and Biotechnology.

Inne działania i członkostwa

Członek założyciel i doradca naukowy holenderskiej firmy biotechnologicznej HiTeXacoat.

Członek Komitetu ds. Polityki Badań nad Genomami Aspergillusa

Członek Działu Biologii Systemów i Biologii Syntetycznej firmy Dechema

Członek Niemieckiej Akademii Nauki i Techniki (Acatech)

Była rzecznikiem Oddziału Biologii Grzybów i Biotechnologii Stowarzyszenia Mikrobiologii Ogólnej i Stosowanej (VAAM).

Publikacje (wybór)

Fungal Gene Expression on Demand: an Inducible, Tunable, and Metabolism-Independent Expression System for Aspergillus niger(American Society for Microbiology, 2011)

Dawid kontra Goliat - rozwój nowych leków i strategii przeciwgrzybiczych (2013)

Znajdowanie kształtów morfologicznych u grzybów strzępkowych (2013)

Piękno i chorobliwość: grzyby jako źródło inspiracji w sztuce współczesnej(2016)

Tet-on, czy Tet-off, oto jest pytanie: zaawansowana warunkowa ekspresja genów u Aspergillus (Science Direct / Fungal Genetics and Biology, 2016)

Otwartość i widzialność bio(techno)logii grzybów (2017)

Vita activa w biotechnologii: co my robimy z grzybami i co grzyby robią z nami (2017)

Jak grzyb kształtuje biotechnologię: 100 lat badań nad Aspergillus niger (2018)

Aktualizacja anotacji genomu dla fabryki komórek Aspergillus niger z wykorzystaniem sieci koekspresji genów(Oxford Academic, Nucleic Acids Research, 2018)

Łączenie nauki i sztuki dzięki grzybom (2019)

z Matthiasem C. Rilligiem, Karine Bonneval, Christianem de Lutz, Johannesem Lehmannem, Indią Mansour, Regine Rapp, Sašą Spačal: Dziesięć prostych zasad goszczenia artystów w laboratorium naukowym (TU Berlin, 2021)

Pokrewne

Melanie Raabe

Corina Bomann

Deva Premal

Anna Haifisch

Romy Hausmann

Tanja Grandits

Daniela Krien

Katja Kullmann

Silke Leffler

Kat Menschik

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności